Hiilijalanjäljen laskenta - Green Carbon

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiiliarvio

Yritysten matka kohti hiilineuraaliutta alkaa hiilijalanjäljen selvittämisellä. Kevyin ja nopein tapa on tehdä Hiiliarvio.

Hiiliarvio on arvio yrityksen hiilijalanjäljestä. Se perustuu karkean tason liiketoimintadataan ja antaa yritykselle nopeasti kuvan kokonaisjalanjäljestä ja top 3 -vähennyskohteet. Arvion tarkkuus riippuu yrityksen toimialasta ja lähtödatan laajuudesta. Tyypillisesti tarkkuus on +/-20% standardin mukaan lasketusta hiilijalanjäljestä.

Hiilijalanjäljen laskenta

GHG -protokollan (https://ghgprotocol.org/) mukainen hiilijalanjäljen laskenta antaa tarkan kuvan CO2-päästöjen suuruudesta. Hiilijalanjälki voidaan laskea tuotteelle, toiminnolle kuten matkustaminen tai koko yritykselle. Laskennan tuloksena yritys saa tarkan raportin eri liiketoimintaosa-alueiden vaikutuksesta hiilijalanjälkeen sekä top 5 -vähennyskohteet. Hiilijalanjälkilaskelman tuloksena yritys voi tunnistaa merkittävimmät, yleensä säästöjäkin tuottavat vähennyskohteet ja halutessaan kompensoida loput päästöistä. Kokonaan päästönsä kompensoivia yrityksiä kutsutaan hiilineutraaleiksi. Hiilineutraalius on merkki vastuullisesta yrityksestä ja moni käyttääkin tätä markkinoinnissa hyödyksi.