fbpx

Päästöjen kompensointi

JAA ARTIKKELI

Ensin pitää vähentää ennen kuin voi kompensoida

Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ensisijaiset toimenpiteet on päästöjen välttäminen ja niiden vähentäminen. Jotta tietää mistä voi vähentää pitää hiilijalanjälki laskea. Hiilijalanjälkiraportti antaa eväät tehdä päästöihin leikkauksia, jopa välttää niiden syntymistä. Yleensä myös kustannukset pienenevät.

Kun vähennystoimenpiteet on tehty voidaan tavoitella hiilineutraalia toimintaa tai tuotetta kompensoimalla jäljelle jäävät päästöt. Päästöjen kompensointiin on tarjolla eri vaihtoehtoja, niin kotimaisia kuin ulkomaisia. Suosittelemme käyttämään vain kansainvälisiin standardeihin pohjautuvia varmennettuja hiiliyksiköitä.

Kotimainen hiilinielu

Olemme kehittäneet yhdessä tiedeyhteisön ja suomalaisten metsäomistajien kanssa hiilinielumallin, jonka tuloksena syntyy mitattavia, ilmakehästä hiilidioksidia poistavia luontaisia hiilinieluja.  Menetelmä perustuu pitkäaikaiseen metsätutkimukseen. Tehdyt toimenpiteet tuottavat metsään lisäkasvua, joka muunnetaan hiilensidontakyvyksi. Jokainen normaalikasvun päälle tuleva lisäkasvukuutio puuta sitoo noin yhden tonnin hiilidioksidia ilmakehästä. Näitä yksiköitä myymme yrityksille kompensaatiotarkoituksiin.

Menetelmä pohjautuu kansainväliseen ISO 14064-2:2019 standardiin. Siinä määritellään hiilinielun toteuttamiseen liittyvät vaatimukset ja miten syntyviä yksiköitä pitää varmentaa.

Ulkopuolinen taho tarkastaa kaiken hiilinieluhankkeisiin liittyvän aineiston maanomistajasopimuksista yritysten hankkimiin yksiköihin. Näin asiakkaat voivat luottaa siihen, että ne asiat mitä luvataan tapahtuvan, ovat myös todellisuudessa tapahtuneet.

Voit lukea lisää kotimaisten hiilinielujemme kehittämisestä täältä.

Katso missä hiilinielumme sijaitsevat

Ulkomaiset päästövähennysyksiköt

Aiheutettuja päästöjä voi vaihtoehtoisesti kompensoida kauttamme saatavilla sertifioiduilla päästövähennysyksiköillä VER (Voluntary Emission Reductions). Kyse on pääsääntöisesti kehittyvissä maissa toteutetuista hankkeista, joiden tuloksena syntyy todennettuja hiilensidontayksiköitä. Näiden luotettavuutta valvoo kaksi kansainvälistä organisaatiota: WWF:n Gold Standard ja VCS (Verified Carbon Standard). Välitämme molempien organisaation yksiköitä sekä huolehdimme yksiköiden mitätöinnistä ja kohdistamisesta asiakasyrityksen nimiin.

Sertifikaatti

Kompensaatioyksiköiden hankinnasta myönnämme yritykselle sertifikaatin todistukseksi päästöjen kompensoinnista. Todistuksen avulla yritys voi osoittaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen mitä ja minkä vuoden päästöjä on hyvitetty. Todistus toimitetaan PDF -muodossa ja halutessasi voit tilata internetsivuille sopivan leiman ja arvokkaan kehystetyn todistuksen.

Liity Green Carbonin hiilipostilistalle

Tilaamalla noin kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla hiilensidonnasta ja siihen liittyvistä hyödyllisistä, alati kehittyvistä ratkaisuista.

Esimerkki- Sertifikaatti