fbpx

Laadunvalvonta

JAA ARTIKKELI

Laadunvalvonta

Toimiala on uusi ja sille ei ole vielä kehittynyt yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja tai laajamittaisia sertifiointijärjestelmiä. Tieteellinen maailma on tehnyt ansiokasta tutkimustyötä aihepiirin ympärillä ja tälle tiedolle on tullut konkreettinen ja laaja käyttötarve hyvin lyhyen ajan sisällä.

Yhteistyössä tutkimusmaailman ja alan toimijoiden kanssa olemme osaltamme luomassa pelisääntöjä, joilla luodaan luottamusta niin hiilensidontahankkeiden tekijöiden tekemälle työlle kuin hiilijalanjäljen kompensoijille.

Perustamme kaiken toimintamme korkeille liike-elämän etiikan säännöille. Tästä tärkeimpänä osoituksen on laadunvalvontaprosessimme, jossa ulkopuolinen, alaan syvällisesti perehtynyt arvostettu tarkastustaho varmistaa niin hankitun CO2 kompensaation määrän ja vastaavasti asiakkaille myydyt CO2 yksiköt. Tämä on ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa. Kaikki kotimaiset hiilinielukohteemme täyttävät ISO14064-2 -standardin. Lisäksi riittävällä turvamarginaalilla varmistetaan, että ei koskaan myydä sellaista, mitä ei oikeasti ole syntynyt tai olemassa.

Liity Green Carbonin hiilipostilistalle

Tilaamalla noin kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla hiilensidonnasta ja siihen liittyvistä hyödyllisistä, alati kehittyvistä ratkaisuista.

Esimerkki- Sertifikaatti