fbpx

Miten toimimme

JAA ARTIKKELI

HIILIPALVELUT

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille työkaluja hiilijalanjäljen hallintaan. Selvitämme hiilidioksidipäästöjen määrän ja etsimme asiakkaalle tehokkaimmat tavat vähentää päästöjä ja kompensoida päästöt, joita ei voida välttää.

LASKEMME JA ARVIOIMME HIILIJALANJÄLJEN SUURUUDEN

Hiilijalanjälki eli aiheutetut ilmastopäästöt voidaan laskea tuote-, palvelu- ja prosessikohtaisesti tai koko yrityksen toiminnan osalta. Laskennassa analysoidaan ja arvioidaan resursseja ja ympäristövaikutuksia, joita laskennan kohteena oleva ilmiö on edellyttänyt. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat matkustukseen käytetyt kulkuneuvot ja kilometrit, energiankulutus, vedenkulutus ja tuotannon materiaalivalinnat. Laskennan tuloksena syntyvä hiilijalanjälkiraportti on yksityiskohtainen kuvaus päästöjen määrästä ja synnystä.

Käytämme hiilijalanjäljen arvioinnissa ja laskennassa yleisiä laskennan standardeja, yleisimmin kasvihuonekaasuprotokollaa (GHG Protocol).

VÄHENNÄMME KAIKEN MAHDOLLISEN

Hiilijalanjäljen hallinnassa päästöjen vähentäminen on tärkeä työvaihe. Hiiliarvion tai -raportin pohjalta asiantuntijamme esittää kohteet, joissa päästöjen vähentäminen on kustannustehokkainta ja vaivattominta. Ilmastovaikutusten leikkaaminen toimintaa tai tuotantoa tehostamalla voi johtaa myös kustannusten pienenemiseen, jolloin tuloksena syntyy ympäristöystävällisempi ja edullisempi lopputuote.

KOMPENSOIMME PÄÄSTÖT, JOITA EI MUILLA KEINOIN VOIDA POISTAA

Kaikkien päästöjen poistaminen ei ole realistista. Voit päättää, kompensoidaanko aiheutetut päästöt osittain vai kokonaan. Hankimme yritykselle päästöjä vastaavan määrän kompensaatiokapasiteettia poistamaan aiheutetun hiilidioksidimäärän ilmakehästä. Kompensaatiovaihtoehtoina on meidän tuottamat kotimaiset ISO14064 -standardin mukaiset yksiköt tai ulkomaiset Gold Standard ja Verra -sertifioidut yksiköt.

LUOMME METSÄN- JA MAANOMISTAJIEN KANSSA HIILINIELUJA​

Kotimaisen kompensaation pohjana on sopimus maanomistajien kanssa maa- tai metsäalueen valjastamisesta hiilensidontaan. Sopimukset ovat pituudeltaan 5 tai 10 vuotta riippuen metsän tyypistä. Olemassa oleva hiilensidontakapasiteetti ei meille riitä, vaan ainoastaan kohteelle tehtyjen lisätoimenpiteiden kautta saatava hiilensidontakapasiteetin lisäys on se, mikä katsotaan kelpaavaksi kompensaatioon. Toimenpiteiden pohjana on tieteellisesti varmennettu maanomistajan Hiilisuunnitelma, joka sisältää listan maa-alueille tehtäviä, hiilensidontaa lisääviä konkreettisia toimenpiteitä. 

Näiden sopimusten pohjalta muodostuvan hiilikompensaatiokapasiteetin myymme yrityksille ja organisaatioille. Yritysten maksama hinta muodostuu maanomistajalle maksettavasta korvauksesta ja meidän komissiosta.

Liity Green Carbonin hiilipostilistalle

Tilaamalla noin kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla hiilensidonnasta ja siihen liittyvistä hyödyllisistä, alati kehittyvistä ratkaisuista.

Esimerkki- Sertifikaatti