Miten toimimme - Green Carbon

Miten toimimme

HIILIPALVELUT

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille työkaluja hiilijalanjäljen hallintaan. Selvitämme hiilidioksidipäästöjen määrän ja etsimme asiakkaalle tehokkaimmat tavat vähentää päästöjä ja kompensoida päästöt, joita ei voida välttää.

LASKEMME JA ARVIOIMME HIILIJALANJÄLJEN SUURUUDEN

Laadimme asiakkaallemme hiiliarvion, joka on tarkkuudeltaan noin +/-20% hiilijalanjäljen todellisesta tasosta. Hiiliarvio tehdään analysoimalla asiakkaan perusliiketoimintadataa, jonka esimerkiksi kirjanpitäjä voi koostaa. Hiiliarvio on edullinen ja nopea keino selvittää, missä ja minkä verran päästöjä syntyy. Sen pohjalta voidaan myös selvittää merkittävimmät kohteet, joissa päästöjä voidaan vähentää.

Hiilijalanjäljen suuruus voidaan laskea tuote-, palvelu-, ja prosessikohtaisesti tai koko yrityksen toiminnan osalta. Laskennassa analysoidaan ja arvioidaan resursseja ja ympäristövaikutuksia, joita laskennan kohteena oleva ilmiö on edellyttänyt. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat matkustukseen käytetyt kulkuneuvot ja kilometrit, energiankulutus, vedenkulutus ja tuotannon materiaalivalinnat. Laskenen tuloksena syntyvä hiiliraportti on yksityiskohtainen kuvaus päästöjen määrästä ja synnystä.

Seuraamme hiilijalanjäljen arvioinnissa ja laskennassa yleisiä laskennan standardeja, yleisimmin kasvihuonekaasuprotokollaa (GHG).

VÄHENNÄMME KAIKEN MAHDOLLISEN

Hiilijalanjäljen hallinnassa päästöjen vähentäminen on tärkein työvaihe. Hiiliarvion tai -raportin pohjalta asiantuntijamme esittää kohteet, joissa päästöjen vähentäminen on kustannustehokkainta ja vaivattominta. Ilmastovaikutusten leikkaaminen toimintaa tai tuotantoa tehostamalla voi johtaa myös kustannusten pienenemiseen, jolloin tuloksena syntyy ympäristöystävällisempi ja edullisempi lopputuote.

KOMPENSOIMME PÄÄSTÖT, JOITA EI MUILLA KEINOIN VOIDA POISTAA

Kaikkien päästöjen poistaminen ei ole realistista. Asiakkaamme päättää, kompensoidaanko aiheutetut päästöt osittain vai kokonaan. Hankimme yritykselle päästöjä vastaavan määrän kompensaatiokapasiteettia poistamaan aiheutetun hiilidioksidimäärän ilmakehästä.

LUOMME METSÄN- JA MAANOMISTAJIEN KANSSA HIILINIELUJA​

Teemme maanomistajien kanssa pitkäkestoisen sopimuksen maa- tai metsäalueen valjastamisesta hiilensidontaan. Olemassa oleva hiilensidontakapasiteetti ei meille riitä, vaan ainoastaan kohteelle tehtyjen lisätoimenpiteiden kautta saatava hiilensidontakapasiteetin lisäys on se, mikä katsotaan kelpaavaksi kompensaatioon. Toimenpiteiden pohjana on tieteellisesti varmennettu maanomistajan Hiilisuunnitelma, joka sisältää listan maa-alueille tehtäviä, hiilensidontaa lisääviä konkreettisia toimenpiteitä. 

Näiden sopimusten pohjalta muodostuvan hiilikompensaatiokapasiteetin myymme yrityksille ja organisaatioille. Yritysten maksama hinta muodostuu maanomistajalle maksettavasta korvauksesta ja meidän komissiosta.