Hiilijalanjälki

Päästöjen laskenta

GHG-protokollan mukainen hiilijalanjäljen laskenta antaa tarkan kuvan CO2e-päästöjen suuruudesta.

Tiedä, mitä jätät jälkeesi

Tiedätkö mikä on yrityksesi toiminnan, tuotteen, palvelun tai tapahtuman hiilijalanjälki? Tarve selvittää toiminnastasi aiheutuvat päästöt voi kummuta omasta arvopohjastasi, säädösten tai omien sidosryhmiesi kautta.

Käynnistä vastuullisuustyösi nyt!

GHG-protokollaan perustuva hiilijalanjälki on voimakas indikaattori paremmasta valinnasta. Hiilijalanjäljen laskenta antaa konkreettista dataa toiminnastasi sekä auttaa viestimään yrityksesi ilmastotyöstä. Laskenta suoritetaan aina toimialakohtaisten standardien mukaisesti, käytämme seuraavia standardeja:

  • Greenhouse Gas Protocol (GHG)
  • Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting
  • ISO 14067 – tuotekohtaisen päästölaskennan standardi
  • Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmä

Lue lisää suorien ja epäsuorien päästöjen luokittelusta:

Näin laskentaprosessi etenee

Aloituspalaveri
Käydään läpi laskentaan liittyvät yksityiskohdat

Tiedonkeruu
Asiakas kerää määrätiedot excel-pohjaan

Laskenta & raportointi
Päästöjen määrän selvittäminen

Tulospalaveri
Ehdotukset päästöjen vähentämiseen

Jatkotoimenpiteet
Suunnitellaan seuraavat askeleet ilmastotyöllesi

Aloituspalaveri
Käydään läpi laskentaan liittyvät yksityiskohdat

Laskenta & raportointi
Päästöjen määrän selvittäminen

Jatkotoimenpiteet
Suunnitellaan seuraavat askeleet ilmastotyöllesi

Tiedonkeruu
Asiakas kerää määrätiedot excel-pohjaan

Tulospalaveri
Ehdotukset päästöjen vähentämiseen

Palvelumme

Hiilijalanjälki on asiakas- ja kuluttajamarkkinoilla yhä merkittävämpi tieto. Ostokäyttäytyminen on muuttunut, ja asiakkaat haluavat saada rahoilleen arvojensa mukaista vastinetta. Yritysten on osoitettava ympäristövastuullisuutensa ja autettava asiakkaitaan valitsemaan kestävämmän vaihtoehdon.

Peräänkuuluttamalla ilmastovastuuta arvoketjultasi voit vaikuttaa myös omien päästöjesi määrään.

Selvitä nykytila

LIIKETOIMINNAN PÄÄSTÖlaskenta

Liiketoiminnan päästölaskennan ensimmäinen kerta määrittää niin sanotun baselinen. Tämä on se määrä päästöjä, yrityksen lähtötaso, johon laskelmia tai päästöjen määrän kehitystä tullaan tulevina vuosina vertaamaan.

Haluamme ohjata yritystä kattavaan ja oikeasti vaikuttavaan päästöjen selvittämiseen, kattaen koko arvoketjun (scope 1-3) päästöt.

TUOTTEEN TAI PALVELUN PÄÄSTÖlaskenta

Saat tietoosi yksittäisen tuotteen valmistamisesta tai palvelun tuottamisesta aiheutuneen ympäristökuorman.

Tuotekohtaiset päästölaskennat tulisi tehdä aina rajauksella cradle-to-grave, eli valmistuksesta aina hävitykseen asti, ellei perustetta suppeammalle rajaukselle ole. 

TAPAHTUMIEN PÄÄSTÖLASKENTA

Tapahtumankin voi tuottaa ympäristöä kunnioittaen. Ilmasto- ja luontoarvot on otettava mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön, tai jopa tuodaan tämä vaihtoehto suoraan pääsylippuun. Kehitetään tapahtuma-alueen kierrätystä…

Ota seuraava askel

Selvittämällä päästötiedot säännöllisesti saat tarkkaa dataa toiminnan kehityksestä ja päästövähennystoimien vaikuttavuudesta. Nämä lukemat ovat taas suoraan hyödynnettävissä esimerkiksi vastuullisuusraportissa.

LASKENTOJEN VERIFIOINTI

Päästölaskenta jo suoritettu? Hieno homma. Oletko kuitenkin epävarma tuloksista? Oletko kenties käyttänyt yleispätevää laskuria, mutta haluat varmistua tulosten paikkansapitävyydestä.

Käymme aineistosi läpi, ja tarkistamme että laskenta on tehty luotetun standardin mukaisesti ja täyttää sen vaatimukset. Annamme asiakkaalle hyväksytystä verifioinnista kirjallisen lausunnon.

Päästölaskuri

Yhä useammat asiakkaamme haluavat olla reaaliaikaisesti selvillä päästöistään, tai tarjota omien tuotteidensa päästötietoja asiakkailleen. Carbon Calculator on tehdyn laskennan pohjalta koostettu yksilöllinen, selainpohjainen työkalu, jolla päästöjen selvittäminen käy jatkossa oman organisaation voimin.

Laskurista saat koostettuna päästöraportin, joka sisältää päästötiedot selkeinä infograafeina. Päästölaskurin käytössä pääset alkuun 12 kk:n lisenssillä, joka pitää sisällään mm. tarvitsemasi datan, käytön opastuksen ja päästökertoimien ylläpidon.

Viestinnällinen tuki

Green Carbonin päästölaskentaprosessi sisältää aina myös viestinnällisen tuen.

Vältä viherpesun vaara. Ilmastotoimista on hyvä – ja pitääkin puhua avoimesti. Kaikki teot ovat askeleita eteenpäin. Muista kuitenkin olla täsmällinen siitä, mitä kerrot ja miten. Päästöjen laskemisesta on hyvä kertoa, mihin vuoteen laskenta kohdistuu, ja mitä kaikkea laskentaan on sisällytetty.

Päästölaskelma itsessään ei oikeuta ilmastoväittämään, vasta teoilla on merkitystä. Asiantuntijamme tukevat sinua nopeasti kehittyvällä kentällä, viimeisten ohjeistusten mukaisessa, uskottavassa sekä läpinäkyvässä vastuullisuusviestinnässä.

Päivityslaskenta

Päästölaskenta kohdistuu yhteen vuoteen. Mutta samoin kun liiketoiminta kasvaa ja kehittyy, on laskenta päivitettävä ajankohtaisten tilannetietojen saamiseksi. Oletteko kenties siirtyneet toisiin toimitiloihin, tai palkanneet lisää työvoimaa? Jos toiminnassa on merkittäviä muutoksia suhteessa edelliseen vuoteen, päivityslaskenta tulee tehdä vuosittain. Jos muutosta ei juurikaan ole, parin vuoden välein tehty päivityslaskenta riittää.

Tuotekohtainen päivityslaskenta on vaivatonta uusia oman päästölaskurin avulla. Näin ajantasainen päästötieto on vain muutaman klikkauksen päässä.

Hiilijalanjäljen laskemisesta on paljon hyötyä yritykselle:

Tuleva regulaatio

Päästöjen selvittäminen on osalle yrityksistä vielä vapaaehtoista, arvojen ohjaamaa toimintaa. Ajat muuttuvat, ja säädökset ohjaavat entistä useampia yrityksiä ilmastovastuulliseen toimintaan. CSRD (EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive) edellyttää tulevaisuudessa kaikkia listattuja sekä isoja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden standardin mukaisesti.

Lisäksi finanssialaa ja rahoitusta säätelee SFDR (Sustainable Finance Disclosure Reguation). Säädökset koskevat pienten yritysten toimintaa arvoketjujen kautta.

Tarvitsetko apua säädösten tulkitsemisessa? Asiantuntijamme auttavat!

Päästölaskennan Asiakkaitamme

Case: Respect Project

Hiilijalanjäljen laskenta kertoi Respect Projectin toiminnan olevan jo globaalisti hyvällä mallilla.

Seurailin LinkedIn:ssa Green Carbonin päivityksiä, ja kun ympäristönäkökulman huomioiminen entistä paremmin tuli meille ajankohtaiseksi niin tiesin, mistä kysyä apua. Meille oli tärkeää, että kompensaatioon kohdistuvan julkisen keskustelun velloessa valittavan kumppanin toiminta on todennettua ja varmennettua.

Petja Pietiläinen
Perustajaosakas, hallituksen pj

Case: Suunto

Green Carbon suoritti Suunto 9 Peak Pro -urheilukellon kolmen eri mallin elinkaarisen päästölaskennan eli LCA:n.

Laskenta toteutettiin ISO 14025 -standardin, Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardin ja ISO 14040/14044 -standardien mukaisesti.

Case: Jukola

Jukolan viesti on maailman suurin viestisuunnistustapahtuma, joka kerää kymmeniä tuhansia ihmisiä tapahtuman yhteyteen.

Toimimme Jukolan viestin päästöjenhallinnan kumppanina vuosien 2021, 2022 ja 2023 päästölaskennassa. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi tapahtumaan osallistuvien yritysten laskenta sekä työpajasarja päästöjen vähentämiseksi.

Heräsikö kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä

Mahtavaa, että vastuullisuustyö kiinnostaa sinua. Ota yhteyttä suoraan toimitusjohtajaamme Mattiin, tai myynnistä vastaavaan Saijaan; he ottavat asiasi haltuun, ja ohjaavat polkuasi eteenpäin. 

Voit vaihtoehtoisesti täyttää yhteydenottolomakkeen, ja antaa viestikentässä tarkentavaa esitietoa yhteydenpitoa varten. Otamme sinuun yhteyttä muutaman työpäivän kuluessa.

yhteystieto-Matti

Matti Toivonen

CEO

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Lataa esimerkkiraportit

Green carbonin uutiskirje

8.6.2023 | Vastuullisuusteot ja väittämien viestintä

11.5.2023 | Luonnon monimuotoisuus osaksi vastuullista liiketoimintaa

Esimerkki- Sertifikaatti