Usein kysytyt kysymykset - Green Carbon

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hiili on?

Hiili on kemiallinen alkuaine. Hiiltä löytyy monista kasvihuonekaasuista.

Mitä on hiilidioksidi?

Hiilidioksidi (CO2) on kemiallinen yhdiste. Sitä syntyy kaikessa palamisessa. Hiilidioksidi on ihmisten tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin.

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Mikä on hiilidioksidiekvivalentti?

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv. tai CO2e) on suure, joka kuvaa päästöjen ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Mikä on ilmastonmuutos?

Ilmastonmuutos tarkoittaa pitkäaikaista merkittävää muutosta ilmastossa.

Mitä on ilmaston lämpeneminen?

Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua.

Mitä on päästöt?

Kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään.

Kuinka vähentää päästöjä?

Päästöjen vähentämiseen on todella monia eri vaihtoehtoja. Halvin tapa on säästää energiaa ja lisätä energiatehokkuutta.

Mitä on lisäisyys?

Kasvihuonekaasujen väheneminen tai poistuminen toimenpiteiden seurauksena.

Mitä on metsitys?

Metsitys tarkoittaa metsien uudelleenistuttamista.

Jäikö jokin mietityttämään?