EU:n vastuullisuusdirektiivi CSRD ei kosketa meitä, vai koskettaako sittenkin?

Liiketoiminnan vastuullisuuteen kohdistuvat velvoitteet kehittyvät jatkuvasti ja syystäkin. Päästötavoitteet karkaavat ja kestämätön kehitys jatkuu, ympäristön antaessa hälyttäviä merkkejä kantokyvyn romahtamisesta. Tämän vuoksi globaalisti ja EU:n tasolla asetetaan entistä tiukempia vaatimuksia liiketoiminnan kestävyydelle ja sen raportoinnille.

Ilmasto- ja luontotavoitteet, sekä sitä tukevat direktiivit, tulevat koskettamaan lähivuosina myös pk-sektorin yrityksiä ja sitäkin nopeammin suurten yritysten alihankkijoina toimivia kaikenkokoisia yrityksiä. Pyrimme tässä artikkelissa avaamaan vuonna 2024 voimaan astuvaa EU-direktiiviä ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.

CSRD vastuullisuusraportoinnin direktiivi ja ESRS vähimmäisvaatimukset raportoinnille

CSRD (eli Corporate Sustainability Reporting Directive) on Euroopan Komission valmistelema uusi vastuullisuusraportoinnin direktiivi, joka velvoittaa yrityksiä raportoimaan vaikutuksistaan luontoon ja yhteiskuntaan osana EU:n lainsäädäntöä. Direktiivin tavoitteena on edistää vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

CSRD korvaa nykyisin voimassa olevan NFRD direktiivin (eli Non Financial Reporting Directiven) ja määrittelee jatkossa, kenen pitää raportoida ESRS-standardin (eli European Sustainability Reporting Standard) mukaisesti. ESRS kriteeristö ja vähimmäisvaatimukset vastuullisuusraportoinnille ehdotus on jo julkaistu. Mikäli ESRS ei saa vastustusta EU:n huippukokouksessa, astuu se voimaan CSRD direktiivin ohella.

Minkä odotetaan CSRD:n myötä muuttuvan?

ESRS kriteerit ja vaatimukset yhtenäistävät raportointia koko euroalueella. Huomioitavaa on, että suositus on raportoida kriteerien mukaisesti, vaikka yritys tai toimija ei kuuluisikaan CSRD velvoitteen piiriin. Ilmastovastuullisuuden näkökulmasta on merkittävää, että jatkossa kriteeristöä noudattavien yritysten ilmastovaikutuksista on raportoitava GHG-protokollan mukaisesti ja päästölaskennassa huomioitava myös arvoketjun epäsuorat päästöt (scope 3).

Alla listattuna muita merkittäviä tekijöitä:

 1. Laajempi soveltamisala: myös keskisuuret yritykset velvoitetaan raportoimaan
 2. Yhtenäiset standardit: yritysten tulee noudattaa yhtenäisiä raportointistandardeja, joka auttaa vertailukelpoisen tiedon saamista
 3. Laajempi sisältö: tarkempia vaatimuksia esim. ilmastotavoitteista ja ympäristövaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen
 4. Riippumaton varmennus: voi edellyttää kolmannen riippumattoman tahon varmentamisen raportille
 5. Digitalisointi: raporttien digitalisointi ja standardointi helpottaa vertailua ja datan keräämistä
 6. Seuraamukset ja valvonta: todennäköisesti tiukempia seuraamuksia velvoitteita vältteleville sekä viranomaisen lisääntyvää valvonta

On huomioitavaa, että yllä mainitut seikat vahvistuvat vasta viranomaisten taholta CSRD:n astuttua voimaan.

CSRD koskee entistä laajempaa joukkoa yrityksiä

Se kuitenkin tiedetään jo, että CSRD astuu voimaan vuodesta 2024 ja laajentaa nykyistä Corporate Sustainability Reporting (CSR) -direktiiviä ja määrää useammille yrityksille velvollisuuden raportoida tarkempia tietoja kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. Direktiivin odotetaan muun muassa edistävän ilmastonmuutoksen torjuntaa, ympäristön suojelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja taloudellista hyvinvointia. Vuoden 2024 jälkeen CSRD:n kattavuus laajenee vuosittain:

 • Vuodesta 2024 alkaen velvoite koskee listattuja pörssiyrityksiä, joissa henkilöstömäärä yli 500
 • Vuodesta 2025 alkaen CSRD koskee kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi kolmesta kriteeristä:
  1. nettoliikevaihto yli 50 milj. €
  2. tase yli 25 milj. €
  3. henkilöstömäärä yli 250 hlöä
 • Vuodesta 2026 alkaen CSRD koskee kaikkia pörssilistattuja pk-yrityksiä
 • Vuodesta 2028 alkaen CSRD laajenee EU:ssa toimiviin kolmansien maiden yrityksiin, joiden liikevaihto on yli 150 milj. €

Esimerkki: Yrityksenne liikevaihto on alle 5 milj. €, mutta toimitte alihankkijana pk-sektorin yritykselle, jonka nettoliikevaihto on yli 40 milj. € ja joka työllistää yli 250 hlöä. Tähän kategoriaan kuuluu Suomen markkinassa mm. S-ryhmä, K-ryhmä, Tokmanni, Stockmann, Lidl Suomi Ky, Valio, Hankkija, isoimmat rautakaupat yms. tutut jälleenmyyjät. Kuulutte siis ko. yrityksen scope 3 päästölähteisiin ja yhteistyökumppaninne on velvoitettu raportoimaan ne ESRS-kriteereihin viitaten GHG -protokollan mukaisesti. Kumppaniverkoston valinnassa kilpailukykytekijänä tulee varmasti näkymään tekemänne vastuullisuustyö ja oma aktiivisuus hiilijalanjäljen laskennassa sekä päästöjen minimoinnissa.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) kehittää parhaillaan luonnoksia oikeasuhteisista raportointi standardeista (proportionate standards) listattuja PK-yrityksiä varten, jotka ovat vähemmän vaativia kuin ESRS kriteerit. Ilmastonmuutoksella on kuitenkin laaja-alaisia ja systeemisiä vaikutuksia koko talouteen, joten hiilijalanjäljen laskenta tulee todennäköisesti olemaan osana näitä vaatimuksia. Toki ESRS standardissakin ilmastoon liittyvä raportointi on mahdollista jättää pois perustellusti, eli miksi ilmasto ei ole yritykselle olennainen osa-alue. Tosin tämän perustelu voi olla hankalaa, ilmaston ollessa oleellista lähes kaikelle toiminnallemme.

Mitä pitää tehdä CSRD-velvoitteen koskiessa yrityksemme liiketoimintaa?

Hiilijalanjäljen hallintaan ja ilmastotyöhön on hyvä varata riittävästi aikaa. Vaikka prosessi on itsessään sujuva, nykytilan analyysiin eli tiedonkeruuseen, päästölähteiden läpikäymiseen sekä päästöjä vähentävien toimenpiteiden – kuten uudet tuoteinnovaatiot ja toimintatavat – läpikäymiseen asiantuntijoidemme kanssa on paneuduttava huolellisesti ennen tietojen julkaisua. Esimerkiksi suunnitellut päästövähennystoimet tarvitsevat myös aikaa toteutuakseen.

Muista myös, ettet todennäköisesti ole liikkeellä päästöjenhallinnan tarpeen kanssa yksin, joten aivan viimetippaan lykätty päästöselvitys ei välttämättä takaa vapaata aikaa asiantuntijalta.

 

Hiilijalanjäljen laskentaan
on varattava aikaa vähintään 3kk

Seuraavaksi
esim. uudet innovaatiot ja päästöjen vähentäminen

Onnittele itseäsi
vastuullisuus-raportti on valmis julkaistavaksi

Velvollisuus raportoida päästöt alkaa
vuonna XXXX

Laskenta
ja GHG-protokollan mukainen raportti

Jatkoa esim.
jäljelle jäävien päästöjen hyvittäminen

Velvollisuus raportoida
päästöt alkaa vuonna XXXX

Laskenta
ja GHG-protokollan mukainen raportti

Jatkoa esim.
jäljelle jäävien päästöjen hyvittäminen

Hiilijalanjäljen laskentaan
on varattava aikaa vähintään 3kk

Seuraavaksi
esim. uudet innovaatiot ja päästöjen vähentäminen

Onnittele itseäsi
vastuullisuus-raportti on valmis julkaistavaksi

Noudattamalla ESRS -standardin mukaista vastuullisuusraportointia hyvissä ajoin varmistat, että liiketoimintanne on kestävällä tiellä. Viimeistään nyt kannattaa aloittaa vastuullisuusstrategian edistäminen, etenkin jos tunnistat, että kumppaninne tai asiakkaanne tulee jossain vaiheessa kuulumaan CSRD:n piiriin. Tutustu ESRS -kriteerit täyttäviin hiilijalanjäljen hallinnan ratkaisuihimme.

Meidän Green Carbonilaisten asiantuntijuus on ilmasto- ja luontovastuullisuudessa. Jos haluat kumppanin koko ESG:n kattavaan raportointiin – eli luonnon lisäksi sosiaalinen ja hallinnollinen vastuu – toteutamme sen yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. 

Autamme vastuullisuustyösi kaikissa vaiheissa. Varaa maksuton 30 min. konsultaatio asiantuntijamme kanssa. Kartoitetaan yrityksenne tilanne yhdessä, ilman sitoumusta.

Kiinnostaako päästöjen laskenta?

Lataa esimerkkiraportti

Olemme tuottaneet esimerkkiyrityksen päästöraportin, jossa kuvaillaan, mitä raportti tyypillisesti pitää sisällään, miten tietoa esitetään ja mitä lukemia päästölaskenta antaa.

Tutustu muuhun vastaavaan sisältöön

Lue lisää hiilijalanjäljestä aikaisemmista artikkeleistamme tai katso aiheeseen liittyviä webinaareja.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Lataa esimerkkiraportit

Green carbonin uutiskirje