Ohjelmistot - Green Carbon

Ohjelmistot

Carbon Radar -hiiliraportti

Ohjelmisto antaa tarkan kuvan yrityksen päästöistä jaettuna GHG -protokollan mukaisiin Scope 1,2,3 ryhmiin. Scope 3 päästöt on mahdollisuus tarkentaa myös 15 eri alakategoriaan. Raporttien esitysmuotoa ja ulkoasua voidaan muokata vastaamaan yrityksen tarpeita.

Räätälöity hiililaskuri

Joskus hiilijalanjäljen laskentatarve on kohdentuu tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen. Silloin järkevin ratkaisu on tehdä oma laskentasovellus sitä varten. Aivan alusta koodaamista ei tarvitse aloittaa vaan voimme hyödyntää Carbon Radar -laskentapilveä ja tehdä sen päälle asiakaskohtainen tiedokeruu ja raportointi. Tällä varmistetaan tietojen oikeellisuus jo niiden syöttövaiheessa. Usein virheelliseten tietojen korjaaminen myöhemmin voi olla hankalaa.