Ensimmäinen ISO -standardin mukainen kotimainen hiilinielu!

Green Carbon Finlandin kohdalla voitaneen puhua historian lehtien sijaan historian havujen havinasta, kun saamme ylpeinä ilmoittaa Det Norske Veritaksen (DNV GL) kanssa yhteistyössä tehdyn varmennusprosessin tulleen päätökseensä. Olemme ensimmäisenä Suomessa saaneet ISO 14064 -standardin metsien kasvun lisäämiseen perustuviin hiilinieluhankkeisiimme.

Green Carbonille tämä on ensisijassa strateginen arvovalinta, sillä haluamme toimintamme edistävän luotettavuutta ja avoimuutta koko toimintakentällä. Suomessa kompensaatiokaupan laatu on täysin meidän toimittajien vastuulla, sillä alaamme ei toistaiseksi säädellä lain tai asetuksin. Olemme kuitenkin aktiivisesti mukana alaa koskevan lainsäädännön kehitystyössä, mutta halusimme sen ohella vahvistaa myös oman toimintamme kivijalkaa.

Kansainväliseen ISO-standardiin pohjautuva todentamisjärjestelmä on meille myös kilpailukyvyn ja kasvun edellytys, sillä vastuullisesti toimivat yritykset ja organisaatiot hankkivat vain todennettujen hiilensidontahankkeiden kautta tuotettuja päästöyksiköitä.

– Tarjolla on jo pitkään ollut kansainvälisiä sertifioituja kompensaatiohankkeita, mutta nyt on mahdollista hankkia myös todennettuja kotimaisia päästöyksiköitä, toteaa Green Carbonin toimitusjohtaja Matti Toivonen. Nämä ovat ensimmäisiä ja ainoita laatuaan Suomessa! 

Miten todennetaan asiaa, joka ei ole konkreettista ja näkyvää?

Immateriaalisena eli aineettomana tuotteena kompensaatiossa korostuu aina palvelun luotettavuus, sillä hiilen sitoutuminen ei ole silmin havaittavissa. Aloittaessamme toimintaamme 2019, linjasimme, että ulkopuolisen tahon varmentama todentamisprosessi on ainoa tapa hiilinielujemme laadun ja luotettavuuden osoittamiseksi. 

Kehitystyö oli aloitettava puhtaalta pöydältä, kun valmista mallia ei ollut saatavilla. Merkittävin haaste oli suomalaiseen toimintaympäristöön sopivan standardin löytäminen, sillä kansainvälisissä kompensaatiokohteissa hyödynnetyt standardit eivät sellaisenaan sovellu pohjoismaisiin hankkeisiin. 

Nyt julkaistu kolmannen, riippumattoman osapuolen auditointiprosessi pohjautuu laajasti ISO14064-2:2019 -standardiin, joka ohjaa hiilensidonta- ja hiilinieluhankkeiden toteuttamista kansainvälisesti. Se on yksinkertaistettuna koko kompensaatioprosessin mallinnus, joka muodostaa kaksi kokonaisuutta: 1. Hiilinieluhankkeiden toteutus ja seuranta sekä raportointi hankkeen aikana, ja 2. Toteutettujen hankkeiden auditointi. 

Todistetusti todennettu ja kotimainen

Auditointiprosessimme huomioi Suomen ja muiden Pohjoismaiden erityispiirteet ja se on kehitetty erityisesti Suomen oloissa tapahtuvia metsäpohjaisia hiilinieluhankkeita varten. Tämä on ensimmäinen askel, jonka avulla tuomme todentamisen osaksi kotimaista kompensaatiokenttää. Seuraavaksi laajennamme todentamisprosessia myös muihin hiilinieluhankkeisiimme.

Lue mediatiedote täällä.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit