Green Carbon ja MHYP yhteistyöhön

Green Carbon Finland Oy ja Metsänhoitoyhdistykset aloittavat valtakunnallisen yhteistyön metsiin perustuvissa hiilinieluhankkeissa

Green Carbon ponnistaa valtakunnalliseksi toimijaksi Mhy-yhteistyösopimuksen myötä. Green Carbon ja Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen Green Carbonin HiiliPlus+ -hiilinieluhankkeiden yhteisestä toteuttamisesta. Sopimuksen myötä Metsänhoitoyhdistykset markkinoivat ja toteuttavat HiiliPlus+ -sopimuksia osana Metsänhoitoyhdistysten Hiilipalvelu -tuotetta.

Metsänomistajilla on nyt mahdollisuus osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tuottamalla lisäistä hiilensidontaa metsien lisäkasvun avulla. Green Carbonin HiiliPlus+ -menetelmä perustuu lannoituksen kautta saavutettavaan metsien lisäkasvuun ja nyt solmitun yhteistyösopimuksen tavoitteena on saada merkittävästi lisää pinta-alaa uusien hiilinieluhankkeiden piiriin. Metsänomistajan ja Green Carbonin välillä solmittava Hiiliplus+ -sopimus parantaa lannoituksen taloudellista kannattavuutta ja mahdollistaa erityisesti sellaisten kohteiden lannoittamisen, jotka muuten jäisivät kannattamattomina lannoitussuunnitelmien ulkopuolelle.

Green Carbonin kotimaiselle, lannoitusperustaiselle kompensaatiomenetelmälle on vuonna 2021 myönnetty ensimmäisenä Pohjoismaisena toimijana kansainvälinen ISO-standardi. Standardi ja siihen liittyvä kolmannen, riippumattoman osapuolen auditointi on osoitus toiminnan luotettavuudesta, läpinäkyvyydestä ja tehtyjen toimenpiteiden todennettavuudesta.

"Ensimmäistä kertaa Suomessa, metsänomistajille tarjoutuu maan kattava mahdollisuus saada korvaus hiilinielujen kasvattamisesta kansainväliseen standardiin perustuen. HiiliPlus+ -sopimus on merkittävä lisäaskel kohti tulevaisuutta, missä metsänomistajalla on mahdollisuus saada korvausta aktiivisesta osallistumisesta ilmastonmuutoksen torjuntaan", kommentoi Green Carbonin toimitusjohtaja Matti Toivonen.

Green Carbonin uraa uurtava työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kotimaisten hiilinieluhankkeiden avulla saa viimeistään nyt ansaitsemansa näkyvyyden. Mhy-yhteistyön avulla HiiliPlus+ -sopimukset ovat entistä laajemman metsänomistajakunnan tavoitettavissa. Yhdessä Metsänhoitoyhdistysten kanssa Green Carbon pystyy palvelemaan aiempaa enemmän sellaisia metsänomistajia, joiden metsänhoidon tavoitteisiin kuuluu metsien monitavoitteinen käyttö.

"MHYP:n kehittämispäällikkö Harri Huupposen mukaan hiilensidontaan liittyvien ansaintamenetelmien selvitystyö on aloitettu MHYP:n toimesta jo vuonna 2019. Metsänomistajat ovat olleet pitkään kiinnostuneita tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Metsänomistajien tavoitteiden tukeminen metsien hoidossa on Metsänhoitoyhdistysten ykköstehtävä. Etsimme yhteistyökumppania, jonka kanssa voimme kehittää palvelun vastaamaan metsänomistajien tarpeisiin ja tavoitteisiin. Hiilipalvelun avulla ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen on helppoa ja metsänomistaja saa korvausta tekemästään työstä.”  Huupponen sanoo.

Green Carbon ja MHYP ovat yhteistyössä kouluttaneet Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt Hiiliplus+ -hankkeisiin soveltuvien kohteiden valintaan ja toteutukseen. Ensimmäisen Hiiliplus+ -yhteistyökumppanuuden avulla metsänomistajille pystytään tarjoamaan HiiliPlus+ -sopimus ja siihen liittyvä lannoitus jatkossa yhden ammattimaisen toimijan palveluna.

Lisätietoja:

Juha Sankola, Green Carbon Finland Oy, juha.sankola@greencarbon.fi, p. 040 5819108

Matti Toivonen, Green Carbon Finland Oy, matti.toivonen@greencarbon.fi, p: 0400 633 033

Harri Huupponen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, harri.huupponen@mhy.fi, p: 044 555 0481

Hiiliplus.fi

Hiilipalvelut.fi (Metsänhoitoyhdistykset)

Green Carbon Finland Oy on vuonna 2019 perustettu päästöjen hallinnan ja hiilensidontamenetelmien
asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisut hiilijalanjäljen laskennasta aina metsäpohjaisten, standardin
mukaisten hiiliyksiköiden luontiin.

Metsänhoitoyhdistykset ovat koko maan kattava, metsänomistajien oma metsäpalveluketju.
Metsänhoitoyhdistykset tuottavat jäsenilleen, eli metsänomistajille, laadukkaita asiantuntijapalveluita
metsien hoitoon, ja valvoo jäsentensä etua. Metsänhoitoyhdistysten palveluksessa on n. 1000 toimihenkilöä.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy on Suomessa toimivien metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n
omistama palveluyhtiö, jonka perustehtävä on tuottaa palveluja omistajilleen. Yhtiö on toiminut vuodesta 2002 lähtien.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit