Stala – hiilijalanjälkilaskuri tuotekehityksessä

Stalalla on takanaan puoli vuosisataa taivalta teräksisen pesualtaan tuottajasta globaaliksi
teknologiayritykseksi. Lahtelainen yritys on perustettu vuonna 1972 ja kestävä sekä toiminnallinen muotoilu on ollut Stalan toiminnan keskiössä alkutaipaleelta saakka. Stala on edelläkävijän tavoin panostanut jo 80-luvulta lähtien tuotantoprosessiin, jonka tavoitteena on ollut vähentää kaikkea prosesseissa syntyvää hukkaa. Designistaankin palkitun Stalan tuoteportfolioon kuuluu altaiden ja keittiötasojen lisäksi välitilalevyt, kalusteovien kuoret, postilaatikot sekä keittiövarusteet. Nykypäivän Stala on vahva ja globaali terästeknologian edelläkävijä ja kestävän muotoilun puolestapuhuja.

Stalan liiketoimintaan räätälöidyn ja selainpohjaisen hiilijalanjälkilaskurin avulla yritys laskee itsenäisesti valmistamiensa altaiden ilmastovaikutukset eli hiilijalanjäljen. Me Green Carbonilla ylläpidämme laskuria, jotta Stala voi keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen mm. analysoimalla kehitystyönsä vaikutuksia päästöjen minimoimiseksi ja kestävän tuotannon varmistamiseksi.

Hiilijalanjälkilaskuri ja tuotteiden päästölaskenta auttoivat Stalaa ymmärtämään toiminnan nykytilan

Ympäristövastuullisuustyö ja siihen olennaisesti liittyvä päästölaskenta lähti liikkeelle Stalan arvomaailmasta, jossa vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat aina olleet keskeisessä roolissa. Stalan arvot ovat vahvasti sidoksissa yrityksen strategiaan, jonka kautta vastuullisuus muuttuu aidoiksi teoiksi.

”Strategiamme mukaan tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Jotta tähän voidaan päästä, on meidän tiedettävä, missä olemme tällä hetkellä. Nykytilan ymmärtäminen edellytti luotettavaa päästölaskentaa. Lisäksi alan tiukentuvat ympäristösäädökset sekä asiakkaidemme vaatimukset ohjaavat toimintaamme. Asiakkaamme ovat hyvin ympäristö- ja vastuullisuustietoisia, joten luonnollisesti haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja luotettavaa tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista.” Stalan laatuinsinööri Sauli Valjakka avaa syitä päästölaskennan taustalla.

Stala Sauli Valjakka
Sauli Valjakka Stalalta

Asiantuntijan avulla laadukas ja luotettava hiilijalanjälkilaskuri

Stalan näkemyksen mukaan yrityksen oma asiantuntemus ei riittänyt luotettavan päästölaskennan tekemiseksi, joten kumppania lähdettiin kartoittamaan kriteereinä luotettava ja hyvämaineinen asiantuntijayritys. Kartoituksen aikana käytiin läpi useita vaihtoehtoja. Green Carbon valikoitui vastuullisuustyön kumppaniksi palvelun selkeyden ja kokonaisvaltaisen laatuvaikutelman vuoksi.

”Jo ensimmäisessä kartoituspalaverissa Green Carbonin asiantuntijoista syntyi todella ammattitaitoinen ja luotettava kuva. Lisäksi palvelun nykyaikainen toteutusmenetelmä tuki omaa käsitystämme siitä, kuinka palvelu tulisi toteuttaa. Myös hinnoittelu suhteessa palvelun sisältöön oli hyvin tasapainoinen.” Sauli kertoo yhteistyön alusta.

Stalalla koettiin, että kommunikaatio oman asiantuntijuuden ulkopuolelle jäävästä hiilijalanjäljen hallinnasta oli alusta lähtien selkeää ja sujuvaa.

”Toiveitamme kuunneltiin ja ne huomioitiin, sekä palvelun sisällössä että aikataulussa. Lisäksi projekti vedettiin alusta lähtien samojen henkilöiden toimesta. Se edesauttoi projektin etenemistä huomattavasti. Pidimme myös siitä, että vasteaika kyselyihin ja pyyntöihin oli ja on edelleenkin lyhyt.” Sauli kuvailee yhteistyötä asiantuntijoidemme kanssa.

Erityismaininnan Green Carbonin tiimi saa siitä, että vaikka projektin aikataulu hieman viivästyi, Stalan tiimi koki, että heitä ei jätetty pulaan. Muutoksiin keksittiin ratkaisut, jolla vältettiin ja ennaltaehkäistiin viivästymisen aiheuttavat ongelmat.

Päästölaskenta konkretisoi tuotannon ratkaisujen ilmastovaikutukset

Stalan ONE-tuotesarja on konkreettinen esimerkki hiilijalanjälkilaskurin hyödyistä tuotekehityksessä. Uuden vastuullisen tuotesarjan kehityksessä on hyödynnetty laajasti hiilijalanjälkilaskelmia.

”Päästölaskenta osoitti hyvin konkreettisesti sen, kuinka pienillä parannuksilla ja paremmilla teknisillä ratkaisuilla voi olla suuri vaikutus tuotteen kokonaispäästöihin. Huomasimme, että pienikin parannus esimerkiksi pakkauksen painossa voi vähentää kuljetuspäästöjä merkittävästi.” Sauli avaa hiilijalanjälkilaskurin hyötyjä suunnittelussa.

Stala lähti tavoittelemaan vastuullisuustyössään ymmärrystä valmistamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sen koetaan olevan myös selkein hyöty hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotossa.

”Nykytilan ymmärtäminen on asettanut mitattavan lähtötason tuleville tuoteprojekteillemme. Nykyisten tuotteiden hiilijalanjälki on eriarvoisen tärkeä tieto etenkin uusien tuotteiden suunnittelussa, jossa vastuullisuus on yksi suunnittelun kulmakivistä. Tästä ONE-tuotesarja on hyvänä esimerkkinä. Hiilijalanjälkilaskurin avulla olemme laskeneet kaikkien allastuotteidemme hiilijalanjäljen ja julkaisseet tulokset mm. verkkosivuillamme tuotekohtaisesti. Myös raportit ovat ladattavissa jokaisen tuotteen takaa eli kuka tahansa voi katsoa, mikä on valitsemansa Stala-allastuotteen ympäristövaikutus. Näin ollen asiakkaamme ja myös muut sidosryhmämme hyötyvät laskelmista ja voivat niiden perusteella arvioida omaa vastuullisuuttaan.” Sauli avaa päästölaskennan ja ympäristövastuullisuustyön hyötyjä yritykselle.

Stalalla nähdään, että vastuullisuus on varsin moniulotteinen käsite, jota täytyy tarkastella monesta suunnasta. Jatkuvan hiilijalanjälkilaskennan lisäksi seuraava askel Stalan vastuullisuustyössä on vastuullisuustiekartan luominen, jonka tavoitteena on luoda yrityksen arvoihin ja strategiaan pohjaava selkeä toimintasuunnitelma vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä kunnianhimoisesta vastuullisuustyön edistämisestä kuulemme toivottavasti myöhemmin lisää.

Tutustu hiilijalanjäljen hallinnan palveluihimme.

Autamme vastuullisuustyösi kaikissa vaiheissa. Varaa maksuton 30 min. konsultaatio asiantuntijamme kanssa. Kartoitetaan yrityksenne tilanne yhdessä, ilman sitoumusta.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit