Suomen hiihtokeskusyhdistys – Luonnon monimuotoisuus osaksi vastuullisuustyötä

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry (SHKY) on suomalaisten hiihtokeskuksien katto-organisaatio. SHKY on perustettu vuonna 1987. Toimintavuosien aikana SHKY:n edustama toimiala on kehittynyt voimakkaasti. Suomen suurimmat hiihtokeskukset ovat muuttuneet kansainvälisiksi lomakohteiksi ja useimmat lähirinteet monipuolisiksi rinnekeskuksiksi.

Toteutimme SHKY:n ympäristötiekartan. Luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston huomioiminen ympäristötiekartassa on luontainen jatkumo SHKY:n pitkäjänteisesti toteuttamalle vastuullisuustyölle. 

Luonnon monimuotoisuus osaksi vastuullisuustyötä

Hiihtokeskusten toimintaympäristö on muuttunut ilmastonmuutoksen myötä. Ilmaston lämpenemisellä on suorat vaikutukset hiihtokeskusten liiketoimintaan. Hiihtokeskukset ovat vuosikymmenten aikana uudistaneet toimintatapojaan säilyttääkseen toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa.

”Suomalaiset hiihtokeskukset toimivat vastuullisesti, eikä ympäristövastuu ole toimialallamme mikään uusi juttu – ovathan luonto ja vuodenajat toiminnan keskiössä. Jo 1980-luvulla lumetuksen hukkalämpöä on hyödynnetty kiinteistöjen lämmityksessä”, Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors taustoittaa miksi yhdistys otti luonnon monimuotoisuuden osaksi vastuullisuustyötään ja lähti tekemään ympäristötiekarttaa Green Carbonin kanssa.

SHKY:n toiminnanjohtaja
Harri Lindfors ja Joulupukki Levillä.

Yhdistys kannustaa jäseniään ympäristövastuullisuuteen

Merkittävä askel SHKY:n ympäristötyössä otettiin toistakymmentä vuotta sitten, kun SHKY ja Motiva käynnistivät Energiatehokas hiihtokeskus -hankkeen vuonna 2010. Toimialan ympäristö- ja vastuullisuusopas julkaistiin 2020 ja siitä lähtien yhdistys on tarjonnut säännöllistä ympäristökoulutusta jäsenkeskuksille ja -kouluille. Ympäristöohjelma on ollut edellytyksenä Vuoden hiihtokeskus -palkinnolle keväästä 2023 alkaen. 

”SHKY tukee ja kannustaa jäsenyrityksiään entistä laajamittaisempiin ja vaikuttavampiin toimenpiteisiin ilmasto- ja luontovaikutusten vähentämiseksi. Haluamme, että SHKY:n jäsenet huomioivat vastuullisesti ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden”, Harri kertoo.

”Green Carbonin kanssa tehty luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotiekartta, eli ympäristötiekartta, on tarkoitettu SHKY:n jäsenten tueksi ja avuksi. Toiveena on, että nyt julkaistua karttaa seuraamalla toimiala on ympäristöasioiden edelläkävijä myös jatkossa”, Harri jatkaa.

Ympäristötiekartalla raamit jäsenkeskusten vastuullisuustyöhön

Hiihtokeskustoimialan ympäristötiekartta luo raamit jäsenten liiketoiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja luontokadon hillitsemiseksi.

Tiekartassa kartoitetaan toimialan merkittävimmät ilmasto- ja luontovaikutukset sekä ilmasto- ja luontotyön nykytila. Lisäksi tiekartassa asetetaan toimialan ilmasto- ja luonnonmonimuotoisuusvisio sekä ehdotetaan jäsenyrityksille konkreettisia toimenpiteitä ilmasto- ja luontovaikutusten vähentämiseksi. Tiekartassa käsitellään myös ilmastovaikutusten kumoamista ja luontovaikutusten hyvittämistä.

”Tiekartan tietopohjan ja konkreettisten ehdotusten avulla SHKY tarjoaa jäsenilleen keinoja luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston laajamittaiseen huomioimiseen ja ympäristövastuullisuustyön laajentamiseen”, Green Carbonin luonnon monimuotoisuuden asiantuntija Tiina Paajanen kommentoi.

Työpajoista ymmärrystä vastuullisuustyöhön

Luonnon monimuotoisuuden merkityksestä osana ympäristövastuullisuutta yhdistys koki saavansa kokonaisvaltaisen näkemyksen työn edetessä.

”Työpajoissa selkeni, kuinka monipuolisesti kokonaisuutta pitää lähestyä. Tähän asti olemme keskittyneet etenkin ilmastotoimenpiteisiin, kuten energian säästämiseen. Luonnon monimuotoisuus onkin aivan eri tavalla esillä, kuin ennen yhteistyön aloittamista”, Harri kommentoi.

SHKY:n puolelta työpajoissa oli laaja edustus, koska haluttiin näkemystä eri puolilta Suomea sekä eri kokoisista keskuksista. Työpajat olivat intensiivisiä ja keskustelu vilkasta.

”Kun päätimme tehdä toimialalle tiekartan, niin kävimme syvälliset keskustelut neljän toimijan kanssa. Näiden pohjalta aloitimme yhteistyön Green Carbonin kanssa. Yksi merkittävä tekijä oli luonnon monimuotoisuuden tuominen keskusteluihin heti alkuvaiheessa”, Harri perustelee yhteistyökumppanin valintaa.

Vastuullisuustyölle Harri lupaa jatkoa myös tulevaisuudessa. Ympäristötiekartan julkaisun jälkeen työn jalkauttaminen jäsenkeskuksiin jatkuu pitkäjänteisesti.

”Hiihtokeskustoimialan ympäristötiekartta julkaistiin SHKY:n jäsenille vuosikokouksessamme syyskuussa. Aihe oli keskeisesti esillä lokakuussa kauden perinteisesti avaavissa aluekokouksissa, joita järjestettiin Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.”

Ympäristötiekartan jalkautus jatkuu laajalla kolmeportaisella koulutusohjelmalla. Tähän kuuluu monipuolisesti webinaareja, luentoja sekä työpajoja. SHKY:n vastuullisuustyöryhmä työstää parhaillaan toimialan uusia ympäristötavoitteita, jotka esitellään SHKY:n hallitukselle tammikuussa 2024 ja tuodaan jäsenistölle kevätkokoukseen huhtikuussa 2024.

Tutustu luonnon monimuotoisuuden palveluihimme.

Autamme vastuullisuustyösi kaikissa vaiheissa. Varaa maksuton 30 min. konsultaatio asiantuntijamme kanssa. Kartoitetaan yrityksenne tilanne yhdessä, ilman sitoumusta.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit