Tarkka raportointi ja valvonta on kaikkien etu

GreenCarbonin luotsaamat ensimmäiset kesäkauden lannoitukset on tehty, ja lannoituksia tehneet maanomistajat voivat odottaa tileilleen maksua näistä metsissään toteutetuista hiilensidontahankkeista syksyn aikana. Kerromme teille syksyn edetessä, millaista lisäkasvua toiminnallamme on saatu tänä vuonna aikaiseksi. Voitte uskoa, että laskukoneemme käyvät kuumina, jotta ilmasto pysyisi viileänä!

GreenCarbonin kanssa tehty sopimus perustuu tarkkaan ennakkosuunnitelmaan ja sopimuksen mukaisen korvauksen saadakseen maanomistaja sitoutuu toteuttamaan yhdessä suunnitellun määrän lannoituksia metsämaallaan. Maanomistajan ei toki tarvitse tarpoa itse metsässä levittämässä lannoitetta, vaan käytännössä työn hoitaa aina kolmas osapuoli, ns. operaattori. On kuitenkin maanomistajan tehtävä ottaa yhteyttä paikalliseen operaattoriin ja sopia lannoituksesta, jonka lopulta hoitaa levitykseen vihkiytynyt ammattilainen, useimmiten joko helikopterin tai maalevityskoneen puikoista käsin. 

Hiilinielut vaativat kuitenkin pieniä lisäponnisteluja myös maanomistajalta.

Ennakkoon solmittu hiilisopimus velvoittaa maanomistajat raportoimaan lannoituksen toteutumisesta ja mahdollisista muutoksista Green Carbonille. Useilla operaattoreilla on omat raportointivälineet, ja maanomistajat saavat tarvittavat tiedot suoraan heiltä osana lannoitusprosessia. Valmistuneesta hankkeesta raportoidaan mm. tarkat tiedot lannoitteesta, sen toimittajasta ja levitetyn lannoitteen määrästä sekä levityspinta-aloista koska nämä tiedot ovat oleellisia laskettaessa toteutuvan hiilinielun lopullista kokoa – tarkan ja päivitetyn metsävaratiedon lisäksi.

Tarkat raportit ovat koko prosessin tukiranka, jonka varaan rakentuu molemminpuolinen luottamus. Ulkopuolinen, riippumaton auditoija tarkastaa raportit, vertaa niitä tehtyihin sopimuksiin ja varmentaa, että prosessi on edennyt sovitusti – myös maastossa. Näin todennetaan hiilinielujen synty käytännössä, aukottomasti ja läpinäkyvästi kaikille osapuolille. Ulkopuolinen auditointi onkin sekä Green Carbonin, että maanomistajien etu, ja sillä varmistetaan, että kukin hanke toteutetaan korkeita laatuvaatimuksia noudattaen.

Hiilinielun lopullinen koko saadaan, kun synnytetyn nielun koosta vähennetään sen luomisesta aiheutuneet päästöt. Luonto ei aina noudata paperille laadittuja suunnitelmia, minkä vuoksi hiilinielun koon laskennassa on aina mukana varmuusmarginaali. Näin varmistamme, että vähintään sovitun kokoinen hiilinielu toteutuu, vaikka todellisuudessa se voi olla jopa 30 % viivan alle jäävää lukua suurempi.

Hiilinielun toteutumisessa on mukana niin monta muuttujaa, että näiden lukujen ja osasten pyörittely kannattaa jättää ammattilaisillemme. Maanomistajalle riittää, että hoitaa lannoitushankkeen toteutuksen sekä raportoinnin sopimuksen mukaisesti ja aikataulussa. Green Carbon huolehtii lopusta. Näin taataan, että hiilijalanjälkeään kotimaisilla hiilinieluhankkeilla kompensoiva yritys voi halutessaan tarkastaa, missä, miten ja millä juuri heidän hankkeensa lannoitukset hoidettiin.

Lue lisää aiheesta: Yrityksen hiilijalanjälki kannattaa laskea nyt

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit