Vastuullisuus on toimintaa

Viime vuosina yrityksiltä on alettu odottaa yhä enemmän vastuuta, niin yhteiskunnasta kuin ympäristöstä - kulkevathan nämä kaksi käsi kädessä. Mitä vastuullisuus oikeastaan on, miten siitä pitäisi viestiä ja miksi?

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Vastuullinen yritys siis huolehtii työntekijöidensä ja taloutensa tasapainon lisäksi myös maailmasta ympärillään sekä viestii toiminnastaan ulospäin läpinäkyvästi ja avoimesti.

Vastuullisuudesta on viime vuosina tullut myös markkinointitrendi, minkä ikävänä jälkiseurauksena näennäisyyttä sekä tyhjiä sanoja saattaa pyöriä monissa vastuullisuusstrategioissa tänäkin päivänä. Viherpesuviittaukset eivät siis ole tuulesta temmattuja.

Vastauksena tähän vastuullisen, kestävän ja oikeudenmukaisen tuottamisen ja kuluttamisen kannustajiksi ovat nousseet Rank a Brandin, Finnwatchin ja Eettisen kaupan puolesta ry:n kaltaiset toimijat, jotka tekevät ansiokasta käytännön työtä vastuullisuuden arvioinnin helpottamiseksi.

Ilmastohuoli vaikuttaa myös kuluttajiin

Lisääntynyt keskustelu ilmastonmuutoksen ympärillä on herättänyt myös kuluttajat pohtimaan valintojaan ja niiden vastuullisuutta. Sitran teettämän Resurssiviisas kansalainen 2019 -kyselytutkimuksen mukaan 55 % suomalaisista on erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Heistä 69 % uskoo, että kulutukseen liittyvillä valinnoilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen kannalta.

– Kuluttajat ovat ainakin periaatteellisesti tietävämpiä ja myönteisempiä vastuullisempaa kuluttamista kohtaan, tuumaa sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Myös Sitran tutkimuksessa korostuvat kestävien elämäntapojen tärkeys. Selkeä enemmistö (78 %) kyselyyn vastanneista piti kestävien elämäntapojen noudattamista tärkeänä. Näistä kulutukseen liittyvät kestävät valinnat olivat tärkeimpiä (65 % mielestä) ravinnon ja asumisen ohella. Kuluttajat siis tiedostavat valintojensa merkityksen, ja tahtoa kuluttaa kestävästi löytyy.

Yritys: osoita vastuusi!

Vaikka tietoa ja halua on, toistaiseksi vastuullisuus siirtyy kuluttajilla sanoista tekoihin hitaasti. Wilskan mukaan asiakkaat odottavat yritysten toimivan vastuullisesti ja tarjoavan heille kestäviä ratkaisuja.

Wilska korostaa, että yritysten täytyy tehdä vastuullisten valintojen tekeminen kuluttajille helpoksi. Monellakaan kuluttajalla ei lähtökohtaisesti ole käsitystä siitä, onko jokin yritys toista ekologisempi vai ei. Tästä syystä esimerkiksi luotettavat pakkaus- ja tuotemerkinnät ovat usein kuluttajalle ainoa keino arvioida tuotteen vastuullisuutta. Vaikka ympäristömerkkejä on moneen lähtöön, tunnetuimmat merkit ovat yleensä myös luotettavia. Esimerkiksi Luomu-, Reilun kaupan- tai Joutsenmerkki -tunnuksilla on selkeät kriteeristöt, joita yrityksen tai tuotteen on noudatettava merkin ansaitakseen.

Ympäristömerkkien lisäksi vastuullisuudestaan voi kertoa ilmoittamalla tuotteen, palvelun tai yritystoiminnan synnyttämän hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälki on vakiintunut ja kuluttajien hyvin tuntema käsite. Monissa pakkauksissa tai mainoksissa voi nähdä jo mainintoja esimerkiksi siitä, miten monta prosenttia pienempi tuotteen hiilijalanjälki on verrattuna edeltäjään.

Vastuullisuus ja liiketoiminta eivät ole ristiriidassa

Ulkoisten merkintöjen ohella yrityksen omalla toiminnalla on valtavan suuri merkitys vastuullisuuden rakentamisessa. 

– Kyllä yrityksen täytyy omassa toiminnassa toteuttaa sitä ajatusta, jota kuluttajille viestitään. Toiminnassa ja viestinnässä ei missään nimessä saa olla ristiriitaisuutta, huomauttaa Wilska. Ja onhan muistettava, että kaikki yrittäjät tai yrityksen johtoportaan jäsenet ovat hekin ihmisiä ja näin ollen kuluttajia, jotka omalta osaltaan puntaroivat kestäviä valintoja.

Green Carbonin tarjoamien hiilijalanjäljenlaskenta- ja raportointipalveluiden avulla yrityksesi voi antaa todellista näyttöä vastuullisuusperiaatteidensa tueksi. Hiilijalanjälkitietojen avaaminen antaa kuluttajille paremmat mahdollisuudet vertailla eri vaihtoehtoja ja tehdä arvojensa mukaisia valintoja. Yritykset voivat puolestaan tuottaa täysin hiilineutraaleja tuotteita tai palveluita kotimaisten kompensaatiohankkeidemme avulla.  Kiinnostuitko?

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit