Lainsuojaton vapaaehtoinen päästökompensaatio

Yhteisten pelisääntöjen ja sääntelyn puute hidastaa merkittävästi vapaaehtoisten kompensaatiomarkkinoiden kasvua Suomessa. Luotettavia ja todennettuja kotimaisia kompensaatioyksiköitä on tarjolla, mutta yhteisesti hyväksyttyjä välineitä tämän todistamiseksi ei vielä ole.

Vapaaehtoisen päästökompensaation ympärillä käytävästä köydenvedosta on kehittymässä Suomen kansallislaji. Tämän vuoden alussa voimaan astuneen Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanokauden myötä esimerkiksi kaksoislaskennan haaste liittyy nyt kaikkiin, myös kehittyvissä maissa, toteutettuihin kompensaatiohankkeisiin. Maailmalla ongelmaan suhtaudutaan kirjavasti, Suomessa linja on tiukka.

Löyhemmän linjan puolesta ei liputa kukaan, mutta yhteisten pelisääntöjen tarve kasvaa päivä päivältä. Näin todettiin odotetusti myös ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä, jonka Gaia Consulting Oy toteutti yhteistyössä Bärkraft Legal Services Oy Ab:n ja Perspectives Climate Group GmbH:n kanssa. 

Elokuun puolivälissä julkaistun selvityksen mukaan ensimmäisiä käytännön työkaluja alan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi ovat oppaan muotoon koottava vapaaehtoisen päästökompensaation kriteeristö sekä päästökompensaatiota tuottavien yritysten vapaaehtoinen rekisteri.

Alan yhteinen kriteeristö ja erityisesti kaksoislaskennan haasteen taklaava rekisteri selkeyttäisivät merkittävästi alan räiskyviä markkinoita. Toisaalta, raporttiin laaditun aikatauluarvion mukaan opas valmistuu keväällä 2022 ja rekisteri saman vuoden syksyllä. Parhaimmassakin tapauksessa rekisteri saadaan käyttöön siis vasta vuoden kuluttua.

Lisäksi ongelmallista on sekä kriteeristöön että rekisteriin liittymisen vapaaehtoisuus. Olemme nimittäin jo nyt tilanteessa, jossa aktiiviset toimijat vievät todentamiseen ja läpinäkyvyyteen liittyviä teemoja eteenpäin omin voimin. Kun vaatimus huomioida nämä teemat tulee asiakkailta, vastuullisesti toimivat kompensaation tuottajat eivät voi enää vain odotella. Perässä tulevat ne toimijat, joilla prosessit ovat vasta kehitteillä ja vastuullisuusteemat markkinointipuheiden varassa. 

Vapaaehtoisen kompensaation ympärillä on vedetty köyttä jo tovi. Ympäristöministeriön selvityksen mukaan kotimaisen kompensaation ympärillä olevilla markkinoilla on todellista kasvupotentiaalia, etenkin, jos kaksoislaskennan haaste saadaan ratkaistua. Kuinka paljon meillä on varaa hukata tätä potentiaalia ja odotella?

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit