Luonnon monimuotoisuuden asiantuntijapalvelut nyt Green Carbonilta

Ilmastokriisin vastainen työ on koko ajan paremmalla tasolla yritysten strategioissa ja toimenpiteissä, mutta luonnon monimuotoisuuden huomioiminen näkyy ja kuuluu vielä heikosti. Olemme tarttuneet tähän haasteeseen tarjoamalla yrityksille nyt myös luonnon monimuotoisuuden asiantuntijapalveluita. Yritysten kannattaa ottaa luontojalanjälki haltuun biodiversiteetin turvaamiseksi jo tänään, ja hyötyä edelläkävijyyden eduista. 

Luonnon monimuotoisuus tarvitsee yritykset puolelleen

Luonnon monimuotoisuus on elinehtomme ja se hupenee globaalisti nyt ennennäkemättömän nopeasti. Luonnon monimuotoisuus ylläpitää ekosysteemipalveluita, jota ovat elämän edellytyksiä, kuten happi, ruoka ja vesi, Näistä me jokainen olemme riippuvaisia, niin yksilönä kuin myös yrityksenä.

Muutokset ekosysteemipalveluissa vaikuttavat kaikkien yritysten liiketoimintaan – joko suoraan tai epäsuorasti. Yritysten tulisikin tietää mitkä ovat sen toiminnan vaikutukset luontoon ja millä keinoilla juuri he voivat ehkäistä toimintansa luontohaittoja. Yksityisen sektorin rooli on merkittävä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja siksi yritysten osallistumista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Myös asiakkaat, kuluttajat ja rahoittajat odottavat yrityksiltä vastuunkantoa luonnon monimuotoisuudesta, tietoa yritystoiminnan luontovaikutuksista sekä aitoa osallistumista yhteiskunnan luontotavoitteisiin. Lisäksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvä regulaatio kehittyy jatkuvasti, niin kansallisesti, EU:n tasolla kuin myös kansainvälisesti.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on siis olennainen osa yrityksen vastuullisuustyötä, sidosryhmien odotuksiin ja ehtoihin vastaamista, toimintaympäristön arviointia ja riskienhallintaa sekä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luontojalanjälki haltuun Green Carbonin asiantuntijapalveluiden avulla

Yritykset tarvitsevat tietoa ja osaamista siitä, miten toiminnan luontovaikutuksia voi selvittää ja mitä käytännön keinoja on käytettävissä työhön luonnon monimuotoisuuden eteen.  

Yritykset voivat nyt ottaa luontojalanjälkensä haltuun Green Carbonin asiantuntijapalveluiden avulla. Palveluihin kuuluvat luonnon monimuotoisuuskoulutus, luonnon monimuotoisuustiekartta sekä organisaation luontojalanjäljen laskenta tai hankkeen luontovaikutusten ja ekologisen kompensaation arviointi. Voit lukea palveluistamme lisää täältä.

“Green Carbonin kehittämät asiantuntijapalvelut ovat suunnattu yrityksille, jotka haluavat olla omalla toiminnallaan osa ratkaisua luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontokadon hillitsemisessä”, Green Carbonin ilmasto- ja luontoasiantuntija Tiina Paajanen tiivistää.

Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme, eikö se riitä?

Aiemmin hiilijalanjäljen laskentaan keskittynyt Green Carbon näkee ympäristövastuullisen toiminnan kannalta tärkeäksi tuoda markkinoille etunenässä myös luontohaittojen arvioinnin ja siihen liittyvät palvelut. Hiilijalanjäljen laskenta on yksi vaihe myös luontojalanjäljen laskennassa. Kun hiilijalanjälki on jo selvitetty, on luontaista laajentaa vastuullisuustyötä myös monimuotoisen luonnon turvaamiseksi.

“Mikäli liiketoiminnan päästöt on laskettu ja ilmastotiekartta laadittu, ollaan jo hyvässä vauhdissa ympäristövastuullisessa liiketoiminnassa. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös luontojalanjäljen arvioinnissa. Luotojalanjäljen mittaamisen menetelmät vakiintuvat ja sen arvioiminen valtavirtaistuu vastaavalla tavalla kuin on jo tapahtunut hiilijalanjäljen suhteen”, Tiina Paajanen avaa.

Varmista yrityksellesi toimintaedellytykset myös tulevaisuuteen ja aloita kokonaisvaltainen luontotyö jo nyt.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin jutellaan lisää miten voimme auttaa yritystäsi luontotyössä.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit