Vastuullisuustyö rakentuu luonnon monimuotoisuuden koulutuksella ja tiekartalla

Luontokadon hillitsemisen tulee olla jokaisen vastuullisesti ja kestävästi toimivan yrityksen strategiassa viimeistään nyt. Ympäristö- ja vastuullisuustyö on jatkuvaa halua toimia paremmin, eikä sen kohdalla ole varaa uinua. Green Carbonin Luonnon monimuotoisuuden koulutus ja tiekartta ohjaavat yritysten vastuullisuustyötä tästä hetkestä tulevaisuuteen.

Luontokato haastaa toiminnan edellytykset

Luontokato on globaali ja jatkuvasti etenevä uhka taloudelle sekä liiketoiminnalle. Maailman talousfoorumissa todettiin jo vuonna 2020, että yli puolet globaalista BKT:sta on vahvasti tai melko vahvasti riippuvaista luonnosta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista.   

Myös Suomessa luontokato etenee kiihtyvällä tahdilla aiheuttaen liiketoimintariskejä. Taloutemme on joko suoraan, tai vähintään epäsuorasti, riippuvainen sekä Suomen luonnon monimuotoisuudesta että maailman luonnonvaroista globaalien arvoketjujen kautta.  

Ilmasto- ja ympäristöriskien vaikutusten tunteminen ja niihin varautuminen ovat siis myös kilpailukykytekijöitä, jotka vastuullisesti menestyvät yritykset ottavat haltuun. Edelläkävijät eivät tyydy pelkkään riskienhallintaan vaan kehittävät innovatiivisia ratkaisuja positiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden koulutuksella alan viimeisintä tietoa

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen edellyttää sekä yrityksen oman toiminnan että toimintaympäristön tuntemista. Tavoitteena on luoda vastuullista liiketoimintaa, joka pärjää kilpailussa ja vastaa kiristyvään regulaatioon.

Luonnon monimuotoisuuden koulutus on Green Carbonin ympäristöasiantuntijoiden tarjoama kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä yritysten luontotyön laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksella yrityksesi osaaminen kasvaa luonnon monimuotoisuuteen ja luontokadon hillintään liittyen. Koulutus avaa luontojalanjäljen hallinnan merkityksen liiketoiminnalle sekä luo pohjaa systemaattiselle työlle.

Räätälöity luonnon monimuotoisuuden koulutus on ensimmäinen askel käytännön luontotyöhön. Asiantuntijamme suunnittelee koulutuksen yrityksen liiketoiminnan, vastuullisuustyön nykytilan sekä arvojen ja toiveiden mukaisesti. Koulutus on suunnattu organisaation johdolle ja/tai vastuullisuusasiantuntijoille.

Luonnon monimuotoisuuden tiekartalla vastuullisuustyön edelläkävijäksi

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ei ole pelkkää riskienhallintaa, vaan myös uusien liiketoiminta-avauksien oivaltamista ja hyödyntämistä. Samalla vastataan sidosryhmien odotuksiin, niin asiakkaiden kuin esimerkiksi rahoittajienkin näkökulmasta. Ympäristövastuullisesti toimivat yritykset houkuttavat myös sijoittajat puolelleen.

Luonnon monimuotoisuuden tiekartan avulla kasvatat yrityksesi systemaattista luontovastuullisuutta: tiekartta ohjaa liiketoimintasi ympäristövastuullisuustyötä ja luontokadon hillintää nykyhetkestä tulevaisuuteen. Tiekartta luo raamit sekä kartoittaa organisaatiosi merkittävimmät luontoriippuvuudet, -riskit sekä -vaikutukset. Sen avulla asetetaan tavoitteet, sovitaan konkreettiset askelmerkit ja käydään toimeen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Varmista yrityksellesi toimintaedellytykset myös tulevaisuuteen ja aloita työ luonnon monimuotoisuuden eteen jo nyt.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin jutellaan lisää miten voimme auttaa yritystäsi luontotyössä.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit