Mustaa valkoisella: Hiilisopimus on yhteistyön ytimessä

Green Carbonin tarjoama päästökompensointi ei olisi mahdollista ilman tiivistä yhteistyötä maanomistajien kanssa. Maanomistajat varmistavat aidosti lisäisten hiilinielujen synnyn huolehtimalla metsistään ja parantamalla puuston kasvua, ja me vastaavasti pidämme huolta maanomistajista. Tästä on takeena Hiilisopimus.

Aidolla lisäisyydellä tarkoitetaan hiilensidontaa, jota ei olisi tapahtunut ilman tehtyjä toimenpiteitä ja Green Carbonin mukana oloa. Tällä hetkellä laatimamme sopimukset koskevat kasvatuslannoituksin aikaan saatavaa lisäistä hiilensidontaa, mutta pyrimme tulevaisuudessa laajentamaan valikoimaamme myös muihin menetelmiin.

Sopimus hiilinieluhankkeen toteuttamisesta – tuttavallisemmin Hiilisopimus – on mustaa valkoisella siitä, miten metsänomistajalle maksettava vuosittainen korvaus muodostuu ja mitä se edellyttää. Sopimuksessa määritetään karttaliittein sopimuksen alaiset metsäkuviot, hiilisuunnitelma eli sovitut toimenpiteet vaikutuksineen ja sopimuksen ehdot. Sopimus kattaa maanomistajan kerralla tekemät toimenpiteet, jotka voivat ulottua useamman, samassa omistuksessa olevan tilan metsäkuvioille.

Hankkeissa hyödynnämme terveitä, hoidettuja, nuoria tai vähän varttuneempia kasvatusmetsiä. Mikäli metsä kärsii ravinnehäiriöistä ja puustossa ilmenee merkittäviä kasvuhäiriöitä, kasvatuslannoitusta oikeampi vaihtoehto on terveyslannoitus, mikä puolestaan ei sisälly sopimuksiimme. Metsä ei saa myöskään olla uudistuskypsää, vaan puustolla on oltava kasvuaikaa mieluusti vielä parikymmentä vuotta. Näin varmistamme hiilensidonnan pysyvyyden, kun puusto jatkaa kasvuaan vielä sopimuskauden jälkeen päätyen pääosin pitkäikäiseksi sahatavaraksi. 

Valitsemme hankkeisiin soveltuvat metsäkuviot alustavasti avoimesta tai maanomistajan toimittamasta metsävaratiedosta. Valinta tehdään yhteistyössä metsänomistajan ja/tai hänen kumppaninaan olevan metsäasiantuntijan kanssa. Tämä edellyttää tiedon tilan rekisterinumerosta. Sopimuskuviolta vaaditaan metsäasiantuntijan tekemä puustoarvio hiilisuunnitelman laskentaa varten. Puustoarvion ja valitun lannoitustavan perusteella lasketaan toimenpiteen vaikutus, joka määrittelee maanomistajan saaman korvauksen.

Sopimus laaditaan kivennäismaille 5 vuodeksi ja turvemaille 10 vuodeksi, perustuen eri lannoitusmenetelmien vaikutuksen kestoon. Metsässä ei saa sopimuskauden aikana suorittaa hakkuita tai muita puuston kasvuun vaikuttavia toimenpiteitä. Tällä varmistetaan sopimuksen mukaisen hiilensidonnan toteutuminen sopimusaikana.

Maailmassa ehtii kuitenkin tapahtua paljon viiden tai kymmenen vuoden aikana. Maanomistaja on velvollinen ilmoittamaan sopimuskautena metsän tilassa tai omistuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Jos puita kaatuu myrskyn tai muun luonnontuhon seurauksena, alueen soveltuvuus hiilensidontaan arvioidaan uudelleen. Jos edellytyksiä hiilensidonnalle ei enää ole, sopimus päätetään. Omistajanvaihdoksissa, vaihtotavasta riippuen, sopimustilanne päivitetään vastaamaan uutta omistussuhdetta. Kaikki muutokset sopimukseen tehdään yhteisymmärryksessä maanomistajan kanssa. 

Lannoituksen toteuttajana tulee olla kolmas osapuoli, esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, metsäyhtiö tai muu lannoituspalveluja tarjoava taho. Tällä varmistetaan noudattamamme kansainvälisen standardin edellyttämä todennettavuus ja läpinäkyvyys. Mikäli maanomistajalla ei ole tuttua metsäalan kumppania lannoituksen toteutukseen, niin me Green Carbonilla autamme sopivan tahon etsimisessä. Huomioitavaa on, että hiilisopimus on laadittava ennen lannoitussopimusta. Näin varmistamme, että  toiminnassa toteutuu aidon  lisäisen hiilinielun vaatimus.

Kiinnostaako metsän kasvun ja hiilinielujen parantaminen? Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai kysy asiaa suoraan meiltä.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit