Tuulivoimahankkeen luontojalanjäljen laskennasta konkreettisia tuloksia

Tuulivoimahankkeen pilotti luonnon monimuotoisuus huomioiden

Suomessa on käynnissä tuulivoimapuiston pilottihanke, joka tavoittelee luontopositiivisia vaikutuksia. Tuulivoimahankkeen yhteydessä toteutetusta luontojalanjäljen sekä ekologisen kompensaation laskennasta saatava tieto mahdollistaa tuulivoimapuiston luontovaikutusten minimoinnin ja lopulta hyvittämisen. Hanke on ensimmäisiä Suomessa, jossa hyödynnetään uutta luontovaikutusten laskenta- ja hyvitysmallia.

Green Carbon Finland Oy ja Dasos Habitat Foundation ovat yhteistyössä osallistuneet Eurowind Energy Oy:n tuulivoimahankkeeseen, jossa luodaan positiivisia luontovaikutuksia ennallistamisen ja elinympäristöjen suojelun kautta. Hankkeessa on hyödynnetty uuden luonnonsuojelulain mukaista vapaaehtoisen ekologisen kompensaation kehikkoa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Green Carbon on laskenut hankkeen luontojalanjäljen sekä sen hyvittämiseen vaadittavan ekologisen kompensaation suuruuden. Luontojalanjäljen perusteella tuulivoimahankkeeseen voidaan tehdä muutoksia jo ennen rakennusvaihetta.

”Luontovaikutuksia voidaan minimoida esimerkiksi siirtämällä tuulivoimaloita tuulivoimakaavan mahdollistaman siirron puitteissa. Tällöin arvokasta monimuotoisinta luontoa voidaan säästää rakennustöiltä. Muutosten myötä luontojalanjäljen laskenta tuo hankkeelle myös taloudellista hyötyä ekologisen kompensaation tarpeen minimoinnin kautta”, kommentoi luonnon monimuotoisuuden asiantuntija, ympäristö- ja luonnonvaraekonomisti, Tiina Paajanen.

Dasos Habitat Foundation hallinnoi luontotyyppien suojeluun valittua aluetta. Tällä korvausalueella voidaan tehdä metsän ekologista tilaa parantavia toimenpiteitä samanlaisessa luontotyyppissä, johon tuulivoimapuisto sijoittuu.

”Luontopositiivisissa hankkeissa vaikutukset, joita ei voida estää, hyvitetään täysmääräisesti ja näin hankkeen seurauksena ei katoa vaan syntyy lisää luontoa. Luontokadon pysäyttämiseksi on tärkeää löytää luonnolle hinta ja sisällyttää se kannattavuuslaskelmiin. Yhteistyössä Green Carbonin asiantuntijoiden kanssa olemme määrällistäneet luontovaikutuksia ja voimme nyt esittää läpinäkyvästi laskettuja luonnonhyvitystoimia hankkeille”, kommentoi Tapani Pahkasalo Dasos Habitat Foundation puolesta.

Dasos Habitat Foundation hallinnoi luontopääomaa pitkäjänteisesti ja kehittää luonnonmonimuotoisuutta parantavia sijoituksia.

Lisätietoja:

Luonnon monimuotoisuuden asiantuntija Tiina Paajanen 
Toimitusjohtaja Matti Toivonen

 

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit