Vastuullisuuden ajankohtaiset sähköpöydän takaa

Kevään merkit näkyvät jo. Lehtipuiden ensimmäiset silmut vihertävät ja katujen hiekanpoisto on täydessä käynnissä. Maahan sorvataan myös uutta hallitusta, jolle asetetaan kovia odotuksia niin taloudenhoidon kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Opas hyviin käytäntöihin ja läpinäkyvyyttä viestintään

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön aiemmin keväällä julkaisema opas hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin on herättänyt paljon keskustelua ja myös kritiikkiä. Oppaaseen on koottu kattava yhteenveto tämän hetken kansallisesta ja kansainvälisestä sääntelystä, niin hiilinielujen tuottamisen kuin asiakasyritysten ympäristöväittämien näkökulmista. Kun yritys miettii omien ilmastovastuullisten tekojensa viestintää, antaa opas siihen varsin selkeät nuotit – mitä toimenpiteitä pitää olla tehtynä, että voidaan tehdä hiilineutraaliusväittämä.

Meille hiilensidonnan tuottajille opas antaa viitekehyksen millä laatutasolla hiiliyksiköitä pitää tuottaa. Myös asiakasyrityksen on hyvä olla perillä hiilensidonnan kriteereistä, jotta ei tule ostaneeksi sellaisia hiiliyksiköitä, joita ei sitten voikaan hyödyntää ilmastotyössään.

Myös me Green Carbonilla olemme sitoutuneet viestimään vastuullisuudesta oppaan suosittelemalla tavalla ja ohjaamaan asiakasyrityksiämme laadukkaisiin ja läpinäkyviin ilmastotekoihin ja viestintään. Järjestämme kesäkuussa aiheeseen liittyvän webinaarin, johon voit ilmoittautua mukaan kuulemaan asiantuntijamme puheenvuorot aiheesta.

EU tason sääntelyllä todenmukaisuutta ja luotettavuutta

Myös EU haluaa suitsia yritysten paikoin varsin kirjavaakin viestintää ja markkinointia ympäristöteoistaan. Näillä näkymin kesällä voimaan tuleva EU Green Claims -esitys suojaa kuluttajia harhaanjohtavilta ympäristöväitteiltä ja asettaa tiukempia vaatimuksia ympäristömerkeille. Esitys sisältää kaksi tärkeää osaa.

Ensimmäinen osa liittyy ympäristöväitteiden tarkkuuteen ja todenmukaisuuteen. EU haluaa varmistaa, että yritykset eivät käytä sellaisia ympäristöväitteitä markkinoinnissaan, jotka eivät ole totta tai joita ei voida todentaa. Esitys sisältää yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten ympäristöväitteitä voidaan käyttää oikein.

Toinen osa liittyy ympäristömerkkeihin. EU haluaa varmistaa, että ympäristömerkit ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Esityksessä esitetään standardoitujen menetelmien käyttöä ympäristömerkkien myöntämisessä ja sertifioinnissa.

Luonnon monimuotoisuuden palvelukokonaisuus vahvistamaan ratkaisujamme yrityksille

Yksi Green Carbonin kevään merkkipaaluista on ollut luonnon monimuotoisuuteen ja luontojalanjäljen hallintaan liittyvän palvelukokonaisuuden lanseeraus. Luonnon monimuotoisuuden ratkaisuja on kehitetty vuoden 2022 aikana ja pilotoitu talvella 2023. Yritysten luontovaikutusten kartoitus on prosessi, jossa yritykset arvioivat liiketoimintansa aiheuttamia vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Kartoituksessa selvitetään esimerkiksi yrityksen kulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, luonnonvarojen käyttöä, vesistöjen ja maaperän saastumista sekä eliölajien häviämistä. Kartoituksen tavoitteena on tunnistaa ympäristöriskejä, kehittää kestävämpiä liiketoimintamalleja ja minimoida negatiiviset vaikutukset ympäristöön. Luontovaikutusten kartoitus on tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä ja auttaa yrityksiä toimimaan kestävästi. Myös tästä uudesta palvelukokonaisuudesta kerromme lisää webinaarissa Luonnon monimuotoisuus osaksi vastuullista liiketoimintaa.

Vaikka ympäristön kannalta tilanne on vähintäänkin haastava, ovat uudet säädökset ja menetelmät kuitenkin askel oikeaan suuntaan.

Aurinkoista kevättä!

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit