Yhteistyö: Green Carbon + Juuriharja = ESG

Löimme Juuriharjan kanssa hynttyyt yhteen yhteistyön merkeissä, tavoitteena asiakasyritystemme kokonaisvastuullisen liiketoiminnan kehittäminen.

Regulaatiotsunami haastaa yrityksiä tarttumaan vastuullisuustyöhön. Globaalisti ja EU:n alueella lisääntyvä sääntely, taksonomian myötä muuttuva rahoituksen hinta, sekä sidosryhmien paine on tuonut uusia asioita ratkottavaksi yritysten pöydälle, sekä tarpeen asiantuntemukselle ja resurssille asioiden eteenpäin viemiseksi.

Vastuullisuus vilisee lyhenteitä, mutta onko se monimutkaista?

Yritys- tai yhteiskuntavastuusta on puhuttu jo pitkään ja moni yritys on tehnyt paljon työtä sillä saralla. Kun puhutaan vastuullisuudesta yleisesti, voidaan käyttää lyhenteitä CSR (corporate social responsibility) eli yhteiskuntavastuu tai nykyään yhä useammin ESG kattaen vastuullisuuden eri teemakokonaisuudet, jotka ovat ympäristövastuu (E=environment), sosiaalinen vastuu (S=social), sekä hallinto- ja taloudellinen vastuu (G=governance).

Puheessa vilisevät erilaiset lyhenteet ja asiaan perehtymättömän onkin vaikea erottaa, mikä on iso asia ja mikä pieni. Milloin viitataan lakiin ja milloin puhutaan jostakin yleisestä viitekehyksestä. Lakimies, yritysvastuuasiantuntija Jenna Nordman Juuriharjasta korostaa, että vastuullisuus, kestävyys ja ESG ovat konsepteina helpommin hahmotettavissa, kun aloitetaan niiden ydinsisällöistä ja teemoista. Lukuisat kehykset ja säädökset saavat vastuullisuuden näyttämään paljon monimutkaisemmalta asialta, kuin se todellisuudessa on.

EU:n uudet vaatimukset kannustavat toimimaan

EU:sta tulee kiihtyvällä tahdilla uusia vaatimuksia. Whistleblowing eli ilmoittajansuojeluun liittyvä työ ja ilmoituskanavan käyttöönotto ovat jo työn alla. Osa organisaatioista kokee asian hyvänä lisänä keinoihin saada paremmin tietoa, onko organisaatioon pesiytynyt epäterveitä käytäntöjä, joita kukaan ei uskalla nostaa johdon tietoon. Osa taas on harmissaan lisääntyvästä työstä, sekä kanavan hankintaan liittyvistä kustannuksista.

Tulossa on myös nk. EU-taksonomia, joka vaikuttaa rahoituksen hintaan. Taksonomiauudistuksen avulla valjastetaan yritysten liiketoiminnan rahoitus vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden toimeenpanoa. Tämä voi käytännön tasolla osoittautua haastavaksi, vaikka monet yritykset jo raportoivatkin vastuullisuudestaan.

Taksonomian lisäksi myös raportointivelvollisuus laajenee. Porrastetusti vuodesta 2024 alkaen, EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia listattuja yrityksiä sekä kaikkia isoja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU-standardin mukaisesti. Lisäksi on toimialakohtaista sääntelyä, kuten finanssialaa säätelevä Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).  

"Yritysten ja rahastojen ilmastovaikutusten vertailu voi olla haastavaa, vaikka monet yritykset jo raportoivatkin vastuullisuudestaan. Päästöt ja muut vaikutukset pitäisi pystyä suhteuttamaan toiminnan kokoon ja toimialaan, jotta voidaan saada käsitys suhteellisista päästöistä ja todellisesta suoriutumisesta vastuullisuudessa.” tiivistää Carbon Radarin tuotepäällikkö Arttu Lahti. Carbon Radar -alustamme on kehitetty helpottamaan kokonaiskuvan hahmottamista ja yritysten ilmastovaikutusten vertailua.

Ympäristövastuun osalta ei myöskään jatkossa enää pelkän hiilijalanjäljen mittaaminen riitä, vaan vastuullisuusraporteilla tullaan edellyttämään laajempaa näkymää luontovaikutuksiin sekä niiden hallintaan.

”Hyvä uutinen on, että kestävyysraportoinnin vaatimusten laajentumisen lisäksi myös ohjekehikot lisääntyvät. Esimerkiksi laajasti hyödynnetty Science-based Target (SBT) for Climate -ilmasto-ohjelman rinnalle julkaistaan SBT for Nature -ohjeistus, jolla toimijat pääsevät vauhtiin tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamisen kanssa.” Luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston asiantuntijamme, ympäristö- ja luonnonvaraekonomisti Tiina Paajanen kommentoi.

Yhteistyöllä kokonaisvastuullista liiketoiminnan kehittämistä

On selvää, että lisääntyvä regulaatio tuottaa työtä. On selvitettävä, mikä on yrityksen vastuullisuuden nykytila, mikä on olennaista, mitä pitäisi mitata ja miten.

Tähän olemme tarttuneet yhteistyössä Juuriharjan kanssa. Tarjoamme asiakkaillemme koko vastuullisuuskentän kattavan ESG-kartoituksen, olennaisten tekijöiden tunnistamisesta vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyössä voimme tehdä kaikki hiili- ja luontojalanjäljen laskennasta, vastuullisuusstrategiaan ja code of conductin laatimiseen ja juurruttamiseen. Yritykset eivät yhdisty, mutta palvelut on tältä osin hitsattu yhteen.

”Tarjoamme oman alamme huippuosaamista asiakasyrityksillemme ilmasto- ja ympäristövastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja yhteistyössä Juuriharjan kanssa voimme edistää yhteisellä asiantuntijuudellamme yritysten kokonaisvastuullista liiketoimintaa.” Toimitusjohtajamme Matti Toivonen kommentoi yhteistyötä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin jutellaan lisää miten voimme auttaa yritystäsi vastuullisuustyössä.

Juuriharja Consulting Group Oy on vuonna 2009 perustettu, asiantuntijoidensa omistama valmennus- ja konsultointiyritys, joka on keskittynyt eettisen johtamisen, yhteistyökyvykkyyden ja vastuullisuuden kehittämiseen. Asiakkaina ovat kaiken kokoiset yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot. Juuriharja auttaa asiakkaitaan kehittämään tuottavuutta ja työhyvinvointia samanaikaisesti, sekä rakentamaan parempaa tulevaisuutta.
www.juuriharja.fi

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit