JYU.Wisdom – Viisautta tuleville polville

Jyväskylän yliopisto julisti ensimmäisenä Suomen korkeakouluista ilmastohätätilan, ja sama vastuullinen tulevaisuustyö jatkuu Sustainability for JYU -hankkeessa. Iloksemme me Green Carbonilla pääsimme ottamaan osaa poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja tuomaan pöytään vankan hiilijalanjäljen asiantuntijuutemme.
JYU.Wisdom

Sustainability for JYU -hanketta koordinoivan JYU.Wisdom -yhteisön kanssa tehty yhteistyö on loistava esimerkki verkostosta, josta jokainen osapuoli hyötyy. Siinä, missä Green Carbon kaipaa toiminnalleen tiedemaailman kautta saavutettavaa tutkimuspohjaa, resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom tarvitsee yhteistyötahoja viemään tutkimuksen kautta karttunutta tietoa käytäntöön yritysmaailmassa.

– On ollut mielenkiintoista päästä tekemään Green Carbonin kanssa yhteistyötä. Koen tärkeänä, että asiat eivät jää tänne tutkimuskuplaan pyörimään vaan ne saadaan jalkautettua käytäntöön, toteaa Sami El Geneidy Sustainability for JYU -hankkeesta. 

Yhteistyöllä yli rajojen ja kohti kestäviä ratkaisuja

Jyväskylän yliopisto käynnisti vuoden 2020 alussa hankkeen, jossa selvitettiin sen toiminnasta aiheutuvia luonto- ja ilmastohaittoja. Uraauurtavan vastuullisuustyön tekijänä Jyväskylän yliopisto on ensimmäisenä korkeakouluna kartoittanut hiilijalanjäljen ohella myös ns. luontojalanjälkeään, jonka avulla kuvataan toiminnan haitallista vaikutusta luonnolle ja sen eliöstölle.

– Ympäristön kannalta on tärkeää, että kestävyyden molemmat ulottuvuudet, ilmasto ja luontohaitat,  otetaan huomioon alusta alkaen. Näin voidaan tiedostaa ja kohdata ristiriidat, joita näiden kahden ulottuvuuden välille toisinaan muodostuu, korostaa El Geneidy.

Myös yritysmaailma on alkanut heräillä hiilijalanjäljen lisäksi myös muiden ympäristöhaittojen arviointiin. Tämä on huomattu myös Green Carbonilla, jossa JYU.Wisdomin kautta ammennettu tieto ja uusi näkökulma on antanut työkaluja vastata asiakkaiden parista kummunneeseen tarpeeseen.

– Esimerkiksi uusiutuvan energian sektorilla luontohaittojen kartoitus on jo keskeinen osa toimintaa, ja meiltäkin vaaditaan näkemystä asiaan, toteaa toimitusjohtaja Matti Toivonen Green Carbonilta.

Selvitystyön ohella yhteistyössä on paneuduttu myös kehittämään ilmasto- ja luontohaittojen kirjanpitomallia toimimaan talouskirjanpidon rinnalla, jotta ympäristölle koituvat haitat saataisiin nivottua yhteen rahavirtojen kanssa. Aihetta on Green Carbonilla seurattu tiiviisti ja sen pohjalta yhteistyössä JYU.Wisdomin kanssa on etsitty tapoja, miten pohdintaa voidaan jatkossa hyödyntää myös yritysmaailmassa.

– Luontohaitat alkavat kiinnostaa hiljalleen myös sijoitusmaailmaa. Siellä on jo muutamia aloitteita, joissa on mietitty sijoitustoiminnan vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, kertoo El Geneidy. 

Sijoitusten tarkastelu nousi merkittäväksi tekijäksi myös hiilijalanjäljen osalta. Yliopiston tekemät  sijotukset ahmaisivat 43 % kokonaishiilijalanjäljestä. Sijoitukset lukeutuvat vaikeammin hallittaviin Scope 3 -päästöihin, joten hiilineutraaliutta tavoitteleva korkeakoulu tulee varmasti jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota sijoituskohteisiinsa. Yksi keino on hyödyntää ympäristökirjanpidon menetelmiä ja tarkastella, miten paljon ympäristöhaittoja sijoitetut eurot tuottavat. Sijoittajien alkaessa kiinnostua yhä enemmän ympäristökysymyksistä on myös rahoitettavien yritysten kannattavaa ottaa luonto ja ilmasto paremmin huomioon.

– Maailmalla ESG-sijoittaminen (=Environmental, Social, Governance) on tapetilla. Tulevaisuudessa sijoituspääomaa tulisi suunnata yhtiöihin ja toimijoihin, joiden ilmastoa haittaava vaikutus on mieluusti pienempi kuin isompi, korostaa Toivonen Green Carbonilta.

Kehitystyö Sustainability for JYU -hankkeen sisällä jatkuu. Yliopistolla työn alla oleva  kirjanpitomalli on suunniteltu niin, että se soveltuu myös yrityskäyttöön. Tulevaisuuden tuloslaskelma näyttää toivottavasti jo pian hyvin vihreältä.

Artikkelikuva: Mikko Vähäniitty

Mitä luonto- ja ilmastohaitoilla tarkoitetaan? Lue lisää täältä.

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit