Mikä ihmeen ilmastoyksikkö?

Hillintäyksikkö, hiilinieluyksikkö, hiiliyksikkö.. rakkaalla lapsella on monta nimeä, vanha sanonta pitää tässäkin paikkansa. Ei ihmekään, että yritysten vastuullisuuden edistäjät, saati muut asian kanssa painivat, ovat hämmentyneitä termiviidakosta. Tämän artikkelin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään mikä on ilmastoyksikkö eli hillintä- tai hiilinieluyksikkö, jota organisaatio voi hyödyntää ilmastotyössään.

Termi ”ilmastoyksikkö” perustuu keväällä 2023 julkaistuun Valtionneuvoston oppaaseen vapaaehtoisille hiilimarkkinoille, ja korvaa aiemmin yleisesti käytetyn termin kompensaatioyksikkö. 

Ilmastoyksiköt voidaan karkeasti jakaa kahteen eri kategoriaan:

  • ensimmäisessä kategoriassa yksiköitä muodostetaan välttämällä päästöjä
  • toisessa kategoriassa ilmastoyksikkö muodostetaan sitomalla päästöjä pois ilmakehästä jollain hiilidioksidia sitovalla menetelmällä

Ilmastoyksiköllä viitataan siis tässä artikkelissa vapaaehtoisen hiilimarkkinan kaupallistettuun keinoon tehdä ilmastotyötä. Vapaaehtoisella hiilimarkkinalla puolestaan tarkoitetaan hiilensidontaan suunnattua kauppaa, joka ei ole valtioiden välistä päästökauppaa.

Paljonko yksi ilmastoyksikkö sitoo hiilidioksidia?

YKSI ILMASTOYKSIKKÖ = Yhtä CO2e-tonnia vastaava hillintätulos

Eri menetelmin tuotetut yksiköt sitovat päästöjä eri tavalla. Osaa menetelmistä on kritisoitu siitä, että myydään ns. tulevaa tai oletettua hiilensidontaa, eli sitominen tapahtuu vasta vuosien päästä ilmastoyksikön hankinnasta tai hiilensidonnasta ei ole riittävää tieteellistä näyttöä. On siis syytä olla tarkkana minkälaisiin ilmastoyksiköihin yritys investoi omassa ilmastotyössään.

Kotimaisia ratkaisuja ilmastoyksiköiden tuottamiseen ovat mm. puiden istuttaminen, soiden ja märkien metsien ylläpitäminen, metsän lannoittaminen ja biohiilen tuottaminen. Kaikilla menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta ennen kaikkea todennettavuus ja lisäisyys ovat hiilensidonnassa tärkeät kriteerit, jotka toimijan täytyy pystyä osoittamaan.

Miten Green Carbonin HiiliPlus+ -ilmastoyksikkö muodostuu?

Green Carbonin HiiliPlus+ -menetelmä perustuu metsien lannoitukseen, ja saa aikaan puiden kasvupyrähdyksen eli normaalin metsän kasvun päälle lisäisen kasvun. Lisäisestä kasvusta muodostettu ilmastoyksikkö sitoo hiilidioksidia 1000 kg / kuutio. Muodostuneista ilmastoyksiköistä kaupallistetaan vain 50 % ja ilmastoyksiköitä kiinnitettäessä organisaation ilmastotyöhön hiilidioksidin sitominen on jo tapahtunut. Kivennäismailla lannoituksen vaikutusaika on n. 8 vuotta ja metsänomistaja sitoutuu sopimuksessaan vaalimaan hiilinieluja 5 vuotta. Yksiköitä ei siis lasketa luonnollisesta puuston kasvusta, koska se tapahtuisi joka tapauksessa.

Lannoituksen seurauksena saadaan paksumpi puun vuosikasvusto (lusto), joka sitoo itseensä hiilidioksidia.

Ilmaston kannalta huonoin vaihtoehto on olla tekemättä mitään, joten kaikkia laadukkaita menetelmiä tarvitaan ilmastoyksiköiden tuottamiseksi, jotta ilmastonmuutos saadaan pysähtymään ja tavoitteet lämpötilan nousun hillitsemiseksi voidaan saavuttaa.

  • Lisäinen kasvu saadaan aikaan lannoittamalla metsää, jota ei muuten kannattaisi lannoittaa.
  • Menetelmä on kehitetty yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa ja pohjaa pitkäaikaiseen tieteelliseen työhön.
  • Lisäkasvun mallintamiseen käytetään LUKEn (Luonnonvarakeskuksen) kehittämää laskuria ja saavutetusta kasvusta hyödynnetään kaupalliseen tarkoitukseen vain puolet.
  • Menetelmä saavutti ensimmäisenä hiilensidontahankkeena Pohjoismaissa ISO-standardin ja Suomessa Avainlippu-tunnuksen.
  • Luotettavuuden ja läpinäkyvyyden verifioi kolmas osapuoli.

Ilmastoyksiköt osana ilmastotyötä

Yritys voi siis hankkia osana ilmasto- ja vastuullisuustyötään ilmastoyksiköitä kumotakseen ilmastovaikutukset. Tehdystä työstä voi kertoa läpinäkyvästi vastuullisuusviestinnässä, mutta hiilineutraaliusväittämiä kotimaisia yksiköitä hankkimalla ei voi tehdä. Ymmärtääkseen päästöjen hallintaa organisaation on kuitenkin laskettava ja tunnistettava toiminnasta aiheutuvat päästölähteet ja hillitä niitä innovoimalla uutta, uudistamalla prosesseja ja kriittisillä raaka-aine valinnoilla.

Tavoitellessaan positiivista yhteiskunnallista ilmastovaikutusta, organisaatio voi hankkia ilmastoyksiköitä missä tahansa vastuullisuustyön vaiheessa, kantaakseen sosiaalisen vastuun elinkelpoisesta ympäristöstä tuleville sukupolville.

Hankkimalla kotimaisia yksiköitä tuetaan myös suomalaista työtä ja autetaan Suomea kohti vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta.

Tutustu kotimaisiin, laadukkaisiin ja läpinäkyviin, HiiliPlus+ -ilmastoyksiköihin.

Mikäli ilmastoyksiköiden hankinta on osa vastuullisuusstrategiaanne tai kiinnostuit, varaa veloitukseton 30 min. konsultointiaika asiantuntijamyyjältämme yrityksenne vastuullisuustyön tueksi.

Asiantuntijamme avasivat webinaarissa näkemyksiään hiilimarkkinan kehityksestä ja yrityksille turvallisesta, ja ilmaston kannalta merkityksellisestä, tavasta edistää ilmastotyötään nyt ja tulevaisuudessa.

Hiilimarkkina haastaa yritysten ilmastotyön

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit