Nosto & Kuljetus Ruuska: Tie vähähiilisyyteen voi käydä myös maantietä pitkin

Voiko kuljetusalalla, joka on riippuvainen fossiilisista polttoaineista, toimia kuitenkin arvopohjaisesti? Nosto & Kuljetus Ruuska näyttää tästä esimerkkiä.

Suomen kokonaispäästöistä liikenne muodostaa noin viidenneksen, josta suurin osa aiheutuu tieliikenteestä. Siksi liikenneministeriön alaisuudessa toimiva työryhmä on laatinut luonnoksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta, jolla linjataan keinot kotimaan liikenteen päästöt puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Sähkö- ja kaasuautot ovat yleistymässä, mutta diesel-polttoaineesta riippuvainen raskas kalusto voi olla vaikeuksien edessä. 

“Koska käyttämämme erikoiskalusto on riippuvaista dieselistä eikä muita vaihtoehtoja kuten kaasu- tai sähköautoja pysty käyttämään, on pyrittävä kompensoimaan muilla tavoin, jotta saadaan hiilijalanjälkeä pienemmäksi. Lisäksi haluamme olla esimerkkinä muille, että kyllä mekin voimme osallistua näihin ympäristötalkoisiin”, kommentoi Mari Kankaanperä, Nosto ja Kuljetus Ruuska Ky:stä.

Nosto & Kuljetus Ruuska on oivallinen esimerkki siitä, miten ympäristöhaasteeseen voi tarttua proaktiivisesti.

Yhtiö hyödyntää jo uusiutuvaa energiaa toimitiloissaan, joten Green Carbonin kanssa aloitettu yhteistyö oli tälle luonnollista jatkumoa. Ruuska kompensoi asuntorakentamisen hankkeissa vuonna 2020 syntyneet polttoainepäästönsä Green Carbonin tuottamien kotimaisten hiilinieluhankkeiden kautta. Kokonaisuudessaan kompensoitu päästömäärä on 160 t  CO2ekvivalenttia.

Samalla Ruuska varautuu uudistuvaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka tulee edellyttämään rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljen arvioimista. Tämä tulee vaikuttamaan uudisrakentajien lisäksi myös aliurakoitsijoihin ja näin myös Ruuskan kaltaisiin yrityksiin. Myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry painottaa yhä enemmän ympäristöasioiden huomioimista, ja Ruuska halusi seurata yhdistyksen esimerkkiä.

“Meille on tärkeää olla kärjessä”, Kankaanperä toteaa.

Hän kiittelee Green Carbonia hyvästä ja tärkeästä työstä ja toivoo, että hiilijalanjäljen pienentäjien joukkoon liittyisi laajalla rintamalla eri alojen toimijoita.

“Kyllä suosittelen lämpimästi!”

Tilaa uutiskirje

Liittymällä listallemme pidämme sinut ajan tasalla tekemästämme työstä, sekä ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista.

Green carbonin uutiskirje

Lataa esimerkkiraportit