Ajankohtaista - Sivu 4 4:stä - Green Carbon

Ajankohtaista

Tiedätkö oman hiilijalanjälkesi?

Suomi on sitoutunut tiukkaan ilmastopolitiikkaan pyrkiessään kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kova etenkin siksi, että Luken uusimmat laskelmat metsiemme hiilinielukapasiteetista kertovat, että nielujen

Lue lisää »

Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse?

Pohjasyyt maapallomme nykytilaan juontuvat parin sadan vuoden päähän, teollisen vallankumouksen alkumetreille. Silloin alkanut kivihiilen laajamittainen poltto ja viime vuosisadan puolella öljyn ja maakaasun ottaminen energianlähteiksi

Lue lisää »

Kuka maapalloamme saastuttaa?

Laaja tilastoaineisto vuodelta 2014 (https://data.worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.pc?end=2018&most_recent_value_desc=true&start=1960) listaa maapallon maat hiilidioksidi päästöjen mukaiseen järjestykseen suhteutettuna maan väkilukuun. Listan kyseenalaisessa kärkipäässä komeilee moni Lähi-Idän öljyvaltio, mutta myös meille

Lue lisää »